Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ativoissa “Oman Muan” toimitukšešša

Oma Mua -lehen monivuotini avuštaja ta kannattaja, kirjuttaja P’otr Sem’onov kiitti toimitukšen ruatajie mukavašta illačušta. // Kuva: Olga Smotrova

Tällä kertua “Oma Mua” kučču kaikkie ativoih 23. talvikuuta. Tapuamisen alušša kerätynyöt piettih hil’l’aisušhetki Jessoilan karjalaisen Zoja Saveljevan muissolla, kumpani šiirty tuonilmasih 19. talvikuuta. Zoja Lukinična oli tunnettu karjalaini aktivisti, kumpani aina oli ylen huolissah oman karjalan kieleštä ta šen tulevaisuošta.Vuuvven lopušša on tapana kertuo tulokšista, mitein oli ruattu ta mitä uutta oli tapahtun vuuvven aikana.  Tänä vuotena Karjalan Šivissyššeuran tuvella meijän toimituš piti kakši opetušseminarie lehen lukijie varoin Vieljärveššä ta Petroskoissa. Kait kaikista merkittävimpänä tämän vuuvven tapahtumana oli še, jotta “Oma Mua” rupesi ilmeštymäh värilehtenä. Tilaušmiärät olemma šuanun šäilyttyä ta šiitä pitäis šanuo passipot meijän avuštajillaki piirilöissä, kumpaset kehotetah omien kylien rahvašta tiluamah meijän lehtie. Lämmin yštävällini ilmapiiri valtasi illačušša. Šiih keräyty kuin monivuotisie lehen lukijie, šamoin ni niitä ihmisie, kumpaset ei niin ammuin ruvettih oppimah karjalan kieltä ta tiluamah lehtie. Toimittajat valmissettih vierahilla mukavan ohjelman: muinoispuvun esittelyn, mukavie testijä ta arvautukšie. Kaunista karjalan kieltä kuulu koko illačun aikana, vierahat ta illačun isännät kerrottih ičeštäh, jokahini pakasi omua murrehta.

Jo kakši vuotta “Oma Mua” on ilmeštyn yhtehisenä karjalankielisenä lehtenä. Šilloin, 2014 vuotena, kun piättimä yhistyä lehet, meitä ylen varautti, mitein lukijat šuhtauvutah šiih, ruvetahko tiluamah ta lukomah lehtie.  Aika näyttäy, jotta tämä työ ei ollun tyhjäh ruattu. Myö, eri murtehilla pakasijat karjalaiset hyvin maltamma toini toisiena ta Oma Mua -toimitukšešša pietty illačču oli vielä yksi tovissuš šiitä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat