Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalazet ollah kadaikanzu

// Kuva: Ol’ga Smotrova, “Oma Mua”

Uskon, ku piäzemmö nämmisgi vaigevuksis da jälgimäi voitammo.

Tänävuon oli pietty kaksi suurdu piduo – Karjalazien VIII kerähmö Petroskoil da Veškelyksen kyläs da Suomelas-ugrilazien rahvahien muailman kongressu Suomen Lahtes. Mollembis pidolois vallittih ruadoelimien piälikkölöi. Da mollembih oli vallittu vienankarjalaine Tatjana Klejerova. Tatjana Sem’onovna jatkau ruaduo Karjalazien kerähmön vallittuloin nevvoston piälimäzenny. Da tuliekse nelläkse vuottu Petroskoin linnan keskikohtas on Suomelas-ugrilazien rahvahien muailman kongresan štab-fatieru, kuduas sežo piälikönny on Tatjana Klejerova.

Kaikis suurin paha mieli, midä toi lopui vuozi on se, ku Zakonoinhyväksyndykerähmö ei hyväksynnyh kohenduksii Karjalan Konstitutsieh, kudamien mugah valdivolline stuatussu karjalan kielele vois andua ilmai referendumua. Nygöi endizien deputuatoin sijah tuldih uvvet da virguniekoil da kieliaktivistoil uvvessah pidäy “tuttavuo” heih da sellittiä karjalazien mielii kielen stuatussah nähte.

“Periodikan” tyveh huavattu resursu-keskus jäi tässäh todevuttamattomakse unelmakse. Ihan samah luaduh multimedia-portualu.

Ga oligi ”Periodikal” kajožua päiviä tänävuon: kai tämän julguamon levol al ilmah piäzijät lehtet olah nygöi värikkähät. Äijät meijän lehten lugijat da tiluajat soitettih da kirjutettih meile, ku se on ylen suuri hyvä mieli.

Tänävuon Karjalan Sivistysseran avul jatkoimmo suurdu projektua. Ku enne sidä piäl kymmendy vuottu opastimmo kyläläzii karjalazii lugemah latinalazil kirjaimil, nygöi opastammo heidy kirjuttamah lehteh. Kahtes seminuaras opastimmo meijän lehten lugijoi, kui kirjuttua uudizii da luadie fotokuvii, kirjuttua internettah da käyttiä hyväkse arhiivan dokumentoi.

Endizen jyttyöh “Oman Muan” toimittajat puaksuh ajellah Karjalan kylih, kirjutetah kyläläzien elaijas. Tahtozimmo duumaija, ku meijängi ruadotippaine on sit suures ruadokattilas – karjalan kielen elavuttamizen ruavos.

“Oma Mua” kiittäy alallizes avus da kannattamizes Karjalan Kielen Seurua da Karjalan Sivistysseurua. Myö korgiesti kunnivoičemmo meijän lehten abuniekoin ruaduo, kuduat kuhkutetah omii kyläläzii tiluamah da lugemah meijän lehtie.

Karjalankielizen lehten toimituksen puoles da oman ičes nimes hyvittelen teidy, hyvät “Oman Muan” lugijat da kirjuttajat, Uvven Vuvven da Rastavan kel. Toivotammo teile da teijän omahizile lujua tervehytty, hyviä sobuu perehih da hyviä mieldy jatkamah meijän yhtehisty ruaduo – karjalan kielen kehittämisty. Jogahinehäi meis omah luaduh – kirjuttamal da lugemal – pidäy elos meijän karjalan kieldy da kul’tuurua.

 

Sydämellizesti kunnivoijen da parastu toivojen,

Natalja Sinitskaja

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat