Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uuši vuosi karjalaisittain

Nuoret artistat näytettih mukavan Koko vuosi on kuin pyörä -näytelmän karjalan kielellä.

Petroskoin lapšien ta nuorison luomistalon folklori-horeografini Kulkuset-kollektiivi järješti uuvvenvuuvven juhlan talvikuun 18. päivänä. Šiinä ”Kulkusien” kaikki eri-ikäset ryhmät esitettih, mitä opittih nellän kuukauven aikana.

Šuuren konsertin alušša lapšet näytettih mukavan Koko vuosi on kuin pyörä -näytelmän karjalan kielellä. Še kerto Lumineitosen, Haltiettaren, elukkojen ta Pakkaisukon šeikkailuista mečäššä Uuvven vuuvven uattona. Spektaklin idejan nuoret artistat šuatih toteuttua Marjane-päiväkojin kašvattajan Julija Kalininan avulla, kumpani vetäy heilä karjalan kielen tuntija.

Konsertin toisen ošan vetäjänä oli Šyöjätär (kollektiivin hormeisteri Jana Lorvi). Hiän pakasi kuin venäjäkši, niin ni vienankarjalakši. Lapšet vaššattih Šyöjättären kyšymykših ta tanššittih vanhoja ta uušieki tanššija.

Väliaikoina Kulkuset-yhtyvehen ohjuaja Natalja Kaširina ei antan vanhempien istuo laučoilla ta ikävöijä. Hiän kaikkie kučču vesselöih kisoih, tanššiloih ta piirileikkilöih.

Pruasniekan lopušša lapšet kerrottih karjalaisie runoja ta laulettih lauluja Pakkaisukolla ta šuatih häneltä lahjoja.

Kulkuset-yhtyveh täytti kolme vuotta tänä šykyšynä, ka šen šiäštököššä on voittoja eri kilpailuissa ta festivaliloissa Tašavallan šekä Koko Venäjän tašolla. Tulijalla talvilomalla kollektiivi lähtöy Moskovah.

Pakkaiskuun 5.–8. päivinä Moskovašša pietäh XXIII Venäjän lapšien festivali ”Roštuon kuuši ”Kasakkojen ympyrä”. Festivalin piätarkotukšena on lapšien ta teini-ikäsien patriottini, kanšalais- ta henkellini kašvatuš kasakkojen ta Venäjän Federatijon toisien kanšojen perintehien šäilyttämisen avulla. Tällä šuurella Koko Venäjän festivalilla Kulkuset-yhtyveh rupieu esittämäh Karjalua.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat