Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Aunukšeh ativoih

1) L’udmila Tuttureva kerto vierahilla Aunukšen istorijašta, karjalaisien tavoista, neroista ta elinkeinoista. // Kuva: Natto Varpuni

Matka Aunukšeh on toteutettu KRL:n uuvven projektin yhteyveššä, min tarkotuš on kannattua karjalan kielen kurššija piirilöissä. Viime vuosina kiinnoššuš karjalan kieleh on kašvan. Petroskoissa ta Karjalan piirilöissäki ne, kellä on karjalaisie juurija tai ket ruatah karjalaisen kulttuurin alalla, mielelläh tullah opaštumah karjalua kielikurššiloilla. Petroskoissa kieltä opaššetah Kanšallisien kulttuurien keškukšešša - opaštajina ollah Jevgeni Karakin (opaštau vienua), Tatjana Baranova ta Anastasija Afanasjeva (opaššetah livvie). Piirilöissä karjalan kieltä opaššetah Piäjärveššä (opaštaja – Anni Vlasova), Segežašša (opaštaja – Galina Mihailova), Jessoilašša (opaštaja – Tamara Petrova) ta Aunukšešša (opaštaja – Maria Tarasova).

Aunukšen karjalaiset -järještön johtaja Vladimir Lukin ta karjalan kielen opaštaja Marija Tarasova otettih petroskoilaisie vaštah ta kerrottih ylen tarkkah ta kaunehella karjalan kielellä šiitä, mimmoista ruatuo ”Aunukšen karjalaiset” ruatah, ket käyväh opaštumah karjalan kieltä, mitä hyö opaššetah ta kuin rikeneh tavatah.

– Piemmä kurššija jo kolmatta vuotta, šanou Marija Ivanovna, - tunnit ollah kerran netälissä, ryhmäššä on enämmän 10 henkie. Miula ylen miellyttäy opaštua aikuhisie, hyö ollah ylen ahkerat ta innokkahat kieleštä. Heijän kera meilä on valmissettu kakši näytelmyä karjalan kielellä, niitä myö näytämmä eri illaččuloissa.

Vierahat Petroskoista tuotih ”Aunuksen karjalaisilla” teknikkua, muovitaulun, paperie ta muuta materialie, mi oli oššettu projektin yhteyveššä kurššija varoin. Ne, ket opaššetah karjalan kieltä Petroskoissa, hyvällä mielin kuunneltih oikieta karjalaista pakinua ta kyšeltih kielitilašta Aunukšešša, kielen opaššukšešta kouluissa šekä tulijašta Karjalaisien kerähmöštä. Vladimir Lukin vaštasi kaikkih kyšymykših ta vielä i kučču meitä Aunukšen karjalaisien tapahtimih ta illaččuloih. Lisäkši petroskoilaiset karjalan kielen opaštujat käytih oppimatalla Aunukšen livviläisien musejoh, missä heitä otti vaštah karjalaini opaš L’udmila Tutturevua.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat