Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

”Karjalazet ollah ičepäizet – midä tahtommo, sen suammo”

// Kuva: Rita Kemppainen

Nina Barminua hyvin tutah Priäžän čupun rahvas. Vieljärves kazvanuh da Nuožarves kaiken ijän ruadanuh naine nygöi on Karjalan Kielen Koin emändänny. Häi enzimäzenny vastuau sih kodih tulluzii, sanelou da ozuttau, nevvou da potakoiččou. Mennyt nedälil Nina Petrovnal oli merkittävy vuozipäivy. Enne sidä vastavuimmo naizen kel da pagizutimmo händy.

Kuikan kylän jälgimäzii lapsii
– Olen rodivunnuh Kuikan kyläh (Vieljärven lounasrannal sijoitunnuh kylä – toim.). Minun jälles vuvvennu 1963 rodivui Van’a-velli, häi oli jälgimäine Kuikkah suadu lapsi. Kuikan kyläs silloi oli kaksitostu kodii, ga vaigu kahtes kois oli lastu. Konzu minul oli kaksi vuottu igiä, tuatto da died’oi nostettih kodi Vieljärveh, Jänöinselläle da pereh muutti sinne. Nuorembat velli Kol’a da sizär Val’a (Valentina Mironova, karjalazien folklouran tutkii – toim.) rodivuttih jo Vieljärven kyäh.

Lapsusaijas midä mustan… Mustan, kui suurel riel alamägeh čurnimmo. Menetiijämi lastu regeh istavuu da sit ken loitomba järvele čurniu – tytöt vai brihačut. Mustan, kui Nastoi-buaban kel ad’voih käimmö kolmekse-nelläkse päiviä Nadžoih, Ruokoskeh, Punčovah. Mustan myö ries istummo, a tuhuu täytty vägie...

Kieleh opastutah pagizemal
– Suomen kieldy puutuin opastumah pahembah joukkoh, kus oldih kieldy maltamattomat. Sit, duumaičen, pidäy oppie muga opastuo, ku hyvien joukkoh puuttuo. Sit vie vuvven 1980 Olimpiadu oli tulemas. Paremban joukon opastujat kerras sinne uskaldettih ottua kiändäjikse. Meile sanottih, piäzöy se, ken rubieu enämbän tiedämäh. Sit istuin kirjastos, opastuin, luvin, kiännin dai puutuin sinne. Sit jo toizes vuozikursas algajen ainos olimmo kezän aigua kiändämäs. Mustan, ku Marija Ivanovna Mullonen ainos sanoi: ”Kieltä opitaan puhumalla”. Sit opastujes kaksi kuudu olin Sočis kiändäjänny, sit tossu kezän olin Dagomisas...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat