Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kemin kirikkö restauroijah

Federalini Restaurointikeškuš-laitoš ilmotti kilpailun Kemin vanhan puisen Uspenjan kirikön uuvvistamisešta. Kontraktin alkuhinta on yli 72 miljonie rupl’ua.

Kirikön restaurointityöt on šuunniteltu luatie nellin ošin. Korjauštyöt aletah jo tänä kešänä ta loputah enši vuuvven šykyšyllä.

Kemin Uspenjan kirikkö on rakennettu 1714 vuotena. Še kuuluu federalisen merkitykšen kulttuuriperinnön objektijen luvetteloh. Kirikkö rakennettih palannuon šamannimisen kirikön tilalla Pohjoisšovašša voiton kunnivokši.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat