Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Venäjän kautti piäššä paremmin ymmärtämäh karjalua

// Kuva: Olga Smotrova

Juštih uuvven vuuvven uattona karjalaiset šuatih hyvän viestin – Venäjä-viena -šanakirja näki päivänvalon. Tätä tapahtumua vienankarjalaiset on pitälti vuotettu. Šanakirjan valmissuštyö oli alotettu vielä 2006 vuotena ta šiih työh oli yhtyn joukko karjalan kieltä taitajie ammattimiehie – tutkijie, opaštajie, toimittajie. Yhet niistä on ruattu šanaštoalalla jo monie vuosie, kun toisilla tämä šanakirjatyö oli aivan uutta kokemušta.

Luatijien rinnalla valtavan työn oli ruattu šanakirjan toimittajatki Vieno Fedotova, Pekka Zaikov ta Maikki Kundoz’orova, kumpasien tehtävänä oli korjata virhiet ta šuaha kaikki valmissetut šanakirjutukšet yhtehiseh muotoh.

Šuuri tarkka työ jatku melkein kymmenen vuotta ta viime talvikuun lopušša šanakirja oli šuatu kanšiloih. Myö kyšelimä eryähie šanakirjan luatijie šiitä, miltä tämä työ näytti ta mitä hyö iče ajatellah šuuren yhtehisen työn tulokšešta – uuvvešta Venäjä-viena -šanakirjašta. Lukekkua šiitä tarkemmin Oma Mua -leheššä.

Venäjä-viena -šanakirja:

Venäjä-viena -šanakirja on julkaistu Periodika-kuštantamošša.

Šanakirja on painettu Karjalan tašavallan Kanšallisušpolitiikan ministerijön rahotukšella.

Venäjä-viena -šanakirja on enšimmäini šuuri vienan murtehen pohjalla luotu šanakirja. Tätä iellä, 2011 vuotena oli painettu Šuuri venäjä-livvi -šanakirja.

Uuvven šanakirjan painošmiärä on 1000 kappalehta.

Šanakirjan voit šuaha ilmasiksi Karjalan Kanšallisušpolitiikan ministerijöštä, šitä juatah kaikilla karjalan kieltä opaštujilla ta karjalan kielen parissa ruatajilla.

Šanakirjan luatijat vuotetah šanakirjan käyttäjiltä huomautukšie, täšmennykšie ta lisäykšie. Niitä voit lähettyä šahköpoštih: sanakirja@list.ru

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat