Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kauppumiehien kyläs nygyaigazih laukkoissah

Jessoilan sel’pon ruadajat 1990-luvul.

Siämärven mualoil ammussah eli kauppumiesty da sie piettih torguu, ku sen kauti matkattih dorogat Suureh Novgorodah. Da vuvvennu 1916 Ugmoilah oli avattu Käyttäjien liitto. Meni sada vuottu, meijän muas tapahtui menetiijämi muutostu poliitiekan da ekonoumiekan alal, endizien kauppumiehien tilah tuldih laukoin myöjät.

Siämärven čupul on äijy kylästy – Ivanisto, Kurmoilu, Särgilahti, Meččel, Prokkoilu, Korzan kylä, Rubčoi, Salmennišku da toizet. Enne joga kyläzes oldih laukat da sie ruattih paginakkahat hyväntahtozet myöjät.

Jessoilangi kyläs enne oli äijy kaikenmostu laukkua, kus myödih syömisty, kodih pättäviä tavarua, pertilomuu. Oligi meijän kyläs kirjulaukku. Siämärven rannas Ugmoilas vahnas vilus kodizes kai luajittih omua limanadua da puikkokaramellii. Raududorogan myödäh vahnas Jessoilan kyläs oldih puuhizet skluavut, kus ruattih huolekkahat rahvas...

Jessoilah 1980-luvul nostettih suuri yhtehine syöndykohtu. Jessoilan kylän kauti pitkih matkoih ajajat hyvin mustetah mäin päin kokottajua lämmiä da kodikastu taloidu. Tiä matkuniekkoi hyvin syötettih. Sie ruadajien piirualoin pastajii da heijän pastoksii tietäh da mustetah kaikkiel Karjalas. Moizii čomii da magieloi kalakurniekkoi kui meijän kyläs nikus muijal ei pastettu, näppipiiruat oldih moizet magiet, ga midä enämbän syöt, sidä enämbän himoittau. Nygöigi ruadajat pastajat perittih endizet perindöt da maltetah pastua magiedu piiruadu.

Souhozan pos’olkas sežo enne oli yhtehine syöndykohtu, kuduas keitettih da syötettih ylen hyvin. Školaniekkoigi 1990-luvul ”syötti” sel’po...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat