Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pyhäjärven šavenvalajat

L’oka ta Kirill aina on huaveltu kylänelämäštä eikä yhtänä saleija, jotta tultih elämäh Karjalah.

Hiän äijä mitä ošuau — tietäy japanin kieltä, harraštau itämaista painie ta musiikkie, ottau valokuvie, hiän oli opaštun näyttelijäkši ta šiitä virkamiehekši... Nyt tämä neičyt, kumpasella on epätavallini, harva nimi L’oka eläy Pyhäjärveššä ta hiän on šavenvalaja. L’oka Čurakova rupesi harjottelomah šavenvalantua vielä Piiterissä pari vuotta takaperin. Hänellä šanottih, jotta še on ylen vaikie työ, ka L’okua nuo vaikeukšet ei pölätetty.

– Mie en yhtänä epyällyn, jotta tämä työ miula ei onnissu. Kun en šuattane enšimmäiseštä kerrašta – onnistuu toisešta kerrašta. Mieli oli šemmoni, miula himotti elyä kyläššä, ka kyläššä ei ole ruatuo. Šentäh miula piti šuaha šemmoni ammatti, kumpani šyöttäis milma kyläššä, L’oka kerto.

Hänellä tilatah šavikuppija ta kukka-ašteita. Kuitenki L’oka enemmän luatiu luatkoja. Hiän on iče kekšin luatkan muovon ta kuvijot, kumpasilla luatka korissetah.

Vapua-aikana L’oka opaštau šavenvalantua Pyhäjärven koulun lapšilla. Hiän tykkyäy šiitä.

Šaviaštien šyntymiseh tarviččou kakši netälie, enšin še luajitah šavenvalustolalla, šiitä kymmenen päivyä kuivatetah ta šen jälkeh pannah kiukuah 16 tunniksi. Šen jälkeh šaviaštie pitäy kattua lasitukšella, koristua ta panna uuvveštah kiukuah, jotta aštie ei piäštäis vettä.

L’okan mieš Kirill niise on valaja, hiän on kotosin Udmurtijašta ta aina huaveili matkuštua Karjalah. Nuoret omin käsin luajittih toini toisellah kihlašormukšet. Valanta on Kirillin mielehin asie. Mieš on ruvennun rakentamah ičelläh työpajan ta kohta šuau šen valmehekši. Hiän luatiu kaiken omin voimin. Kirill kertou, jotta hiän opaštu rakentamah kotie, kuin alko šitä rakentua.

Pyhäjärven eläjät lämpimäšti otettih vaštah nuoren parin ta autetah heitä. L’oka ta Kirill aina tahottih elyä kyläššä. Nuoret šanotah, jotta tiälä luonnon helman hil’l’aisuošša avautuu še, mitä ei ole kaupunkissa. Šamoin kuin ni šavikupit, kun niitä otetah kiukuašta, pitäy olla iänettä ta kuunnella, niin šilloin voit kuulla mitein ne račketah ili lauletah.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat