Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kielen oppimini on uuvvissettu

Toimehpivošša šuomen kielen opaštaja Ol’ga Volkova (oik.) esitti oman saitin ta toisie šähköresurssija, kumpasien avulla voit oppie šuomen kieltä. Kuvašša Karjalan opaššuškehitykšen instituutin rektorin šijahini Jelena Bogdanova ošallistu mukavah šähkö // Kuva: Maikki Spitsina

Petroskoin 2. koulu ei šattumalta oli valittu Neuvošton issunnon kentäkši. Jo monta vuotta koulušša opaššetah livvie ta šuomie. Nyt kieltä oppiu 53% koululaista: 110 opaštujua tutkiu livvinkarjalua ta 142 – šuomen kieltä. Koulušša on peruššettu musejo-opaššušympäristö, kumpaseh kuulutah mukavat karjalan ta šuomen kielien luokat, etnografini Karjalaini pirtti -musejo interaktiivisen näyttelyalovehen kera šekä Karjalan istorijalla omissettu ”Ukkojen musejo”.

Toimehpivon aikana esiinnyttih 2. koulun Vieraš- ta muamonkielien opaštajien metodisen laitokšen pedagogit. Karjalan kielen opaštaja Nadežda Kauranen kerto koulun etnokulttuurisen opaššušalovehen resurssiloista ta esitti oman karjalan kielen luokan, kumpani vuotena 2012 oli valittu Parahakši muamonkielen luokakši.

Šuomen kielen opaštaja Ol’ga Volkova šaneli omašta saitista, kumpasešša on äijän mukavua ainehistuo kuin toisilla opettajilla, niin ni koululaisilla ta heijän vanhemmilla. A enklannin kielen opaštaja Nadežda Agejeva kerto etnokulttuurisien projektijen realisoinnista, kumpasih ošallissutah karjalan, šuomen ta enklannin kielie oppijat lapšet. Projektijen toteuttamisen aikana koululaiset käyväh Karjalan eri kylih ta paikan piällä tutkitah kielie – šemmoset matat ollah uutena ta mukavana keinona kielien opaštumisešša.

– Nyt lapšet käyväh kouluh nykyaikasien telefonien ta taulutietokonehien kera. Myö ymmärsimä, jotta još myö tahomma, jotta koululaisien olis mukava opaštuo, ni meijän pitäy niin järještyä opaššušprosessi, jotta käyttyä nykykonehistuo ta tehnologijoja kielen opaštamisešša. Vet kielen niise pitäy olla nykyaikasena, mieli koululaini tahtois šitä oppie. Ta myö yrittimä peruštua šitä varoin kaikki tarvittavat ehot, korošti 2. koulun johtaja Svetlana Makarenko.

Issunnošša pakinavuoron otti Karjalan opaššuškehitykšen instituutin Etnokulttuurisen opaššukšen keškukšen johtaja Natalja Grigorjevskaja. Hiän kerto, jotta Karjalaisien VIII kerähmön kynnykšellä Keškuš meinuau työntyä Karjalan joka kouluh kirjasie ehotukšen kera pityä joka luokašša Kerähmöllä omissetun temaattisen luokkakokoukšen. Šen puittehissa opaštajan pitäy kertuo lapšilla Kerähmöjen istorijašta ta tarkotukšista šekä karjalaisista, heijän kieleštä, perintehistä ta tavoista.

– Meijän pitäy muistua, jotta koulun pitäy olla nykyaikasena ta mukavana lapšilla, ta 2. koulun opaštajilla onnistu še luatie, veti Neuvošton issunnon lopputulokšet Opaššušministerijön spesialisti Nadežda Vasiljeva.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat