Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pruasniekka Piäjärvellä

Piäjärven koululaiset käytih tutuštumašša ”Karjalaiseh pirttih”. // Kuva: Anna Vlasova

Pruasniekan ilmapiiri tuntu jo kulttuuritalon aulašša – ruato buffetti, käsitöijen näyttely, arpajaislippujen myöntistola. Juhlan kallehina vierahina oltih Kalevalan kanšallisteatterin artistat. Ohjuaja, Karjalan kulttuurin anšijoitunut ruataja Valentina Saburova jo viijettä kertua kävi teatterin kera esittämäh meilä näytelmie karjalan kielellä. Tällä kertua še oli Juakko Rugojevin Samovaari-teoš kiännettynä vienankarjalakši. Keräytynehet mielelläh kačottih, nakrettih ta lopušša kiitettih taitajie artistoja. Arpajaisjavon jälkeh oli illačču, missä kaikin laulettih karjalaisie lauluja, niijen luvušša oli Valentina Saburovanki kekšimie lauluja. Kiitämmä šyväimellisešti artistoja ta kučumma käymäh toičči.

Ennein lähtyö vierahat käytih tutuštumašša ”Karjalaiseh pirttih”. Myö kertoma kuin hyvällä mielellä naiset ruatah tiälä kankašpuilla. Käytämmä uušie keinoja, šentäh matot näytetäh taitoteokšilta. Koululaiset tullah tutuštumah Karjalan istorijah ta kulttuurih, niijen kešeštä löyty halukkaita oppimah karjalan kieltä! Passipot Karjalan Rahvahan Liitolla teknisistä esinehistä šekä pikku palkaštaki opaštajalla. Nyt on šuuri vaštuu vetyä kurššija ielläh.

Tätä illanviettuo myö piemmä parahana tapana vetyä ”Pakinaklubie”, kumpaista on meininki järještyä kerran kuukauvešša. Hyvä mieleštä on, kun kulttuuritalon ruatajat ta Piäjärven karjalaiset luajitah yhtä työtä karjalan kulttuurin kehittämisen hyväkši.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat