Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tupičan Diman Belarus MTZ-82 ihaškoittau tänä talven

Vieljärven kyläs eläjät rahvas kiitetäh Tupičan Dimua dorogoin suomindas. // Kuva: Nadežda Stafejeva

Kirjuttamah tämän potakoittih Priäžän piirin Vieljärven kylän eläjät. Dai sežo minun ijäkkähät vahnembat, kuduat eletäh Ruisniemen loittozel n’okal, kui iče nagretah – Kamčatkal. Mindäh sendäh talvel sinne eigo mašinat piästä, eigo jallal tela ole astuo. Lundu min vai iče suat labjal suomie, a suomittavu traktor meijän tapoksel ni pyörähtännyh ei enne. Midä roikkah, ga eigo kiirehellizen avun, eigo ni tulipalolaitoksen mašin piäze. Vot la se palku veteruanoil da invaliidoil!

Tänä talven rodih aiga ihalmo kui meile, mugai äijile kelle muile Vieljärvel. Traktoristakse on tulluh Tupičan Dima, kudai kylänevvoston traktoral Belarus MTZ-82 suomiu kylän joga kohtazen. Dorogat da tiešuarat ollah parembat migu Petroskoil. Ajat-hurahutat ihan koin ikkunoin alle. Dorogat ollah leviet, šuoriet, hos jäiččiä vierettele.

Vie ni seiččie huondeksel ei ole, Dima jo pörpettäy-ajau. Händy ei magaituta pyhinpäivingi. Enzimäi Vieljärves joga čuppuzen suomildau, sit lähtöy Hauginiemele, N’akoilambih, Šekkih, Lökköh, Jyrgiläh, Kukkoilah. Konzu talvikuul lundu lujah pani, häi hätkekse ruaduo ei jovvutannuh, suurissah kivoksissah, joga päiviä traktor hovus oli. “Aiga moločču mies”, sanotah Dimua kyläs. Traktoral ajau maltajen, lumet koppaldau rouno jauhot stolal pyhkäldäy, kiänäldäy dai ielleh matkah...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat