Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#9 (1299)


 • #9(1299) | NuorižoOl'ga Dubitskaja
  On ainos hyvä mieli kuulta, konzu kustahto ruvetah opastumah karjalan kieldy. Nygöi eräs moizii kohtii on Kruuga-ansambli.

 • #9(1299) | NuorižoNatalja Kibrojeva
  Meijän sugulazet Valentina Sovkina da Milana Sapel’nikova Luujärvespäi (ven’akse se on Lovozero) Murmanskan alovehelpäi 25. tuhukuudu oldih Periodika-julguamos gostis. Vastavuksel karjalazet da vepsäläzet aktivistat kuunneltih Luujärven saamelazien elaijas da kerrottih omas.

 • #9(1299) | KandurahvasOl'ga Ogneva
  Tuhukuun 27. päivänny Petroskoil, Kanzallizien kul’tuuroin keskukses piettih Vepsäläzien mifolougii -entsiklopeedien prezentatsii.

 • #9(1299) | Kul'tuuruOl'ga Smotrova
  Tuhukuun 16. päivänny Šuojun kylän kirjaston hoidai Marina Gerojeva sai kiitändykirjazen Karjalan piämiehes Aleksandr Hudilazes. Naistu kunnivoittih uuzis ruadomuodolois, kudamien vuoh suau kiinnostuttua rahvastu klassiekallizeh da nygyaigazeh literatuurah.

 • #9(1299) | KandurahvasNatalja Sinitskaja
  Kui lienne vähästy enne Karjalazien VIII kerähmyö puutuimmo paginale Jevgenii Klementjevan kel, kuduadu karjalazet tutah da tundietah “karjalan rahvahan bibliografannu”.

 • #9(1299) | Kandurahvas
  Karjalan kanšan etuštajie ta kuččuvierahie tašavallan eri piirilöistä, Tverin alovehelta ta Šuomešta yhty Karjalaisien VIII kerähmöh, mi piettih 4.–5. kevätkuuta.

 • #9(1299) | KantarahvašOlga Melentjeva
  Karjalan kanšan etuštajie ta kuččuvierahie tašavallan eri piirilöistä, Tverin alovehelta ta Šuomešta yhty Karjalaisien VIII kerähmöh, mi piettih 4.–5. kevätkuuta.

 • #9(1299) | KulttuuriUljana Tikkanen
  Koštamukšen Kanteletar-festivalissa juhlittih Karjalaini korničča -folkloriryhmän 30-vuotispäivyäh.

 • #9(1299) | Kantarahvaš   Antti Tuomi
  Kalaššuš Karjalašša ei ole yksistäh rahvahan kanšallisen kulttuurin oša, še on paremmin paikallisien eläjien elämäntapa. Karjalaisen koko elämä tavalla tahi toisella liittyy kalaštamiseh ta talven varah kalan pyytämiseh. Karjalaisella kalaššuš on enemmän, kuin tavallini kalaššuš.
Partn`ourat