Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#1 (1341)


 • #1(1341) | Kylän elostuValentina Libertsova
  Myöstin 8. pakkaskuudu Anuksen rahvahallizeh kirjastoh kučuttih karjalan kielen da kul’tuuran suvaiččijoi. Täl kerdua paistih kelloloih nähte.

 • #1(1341) | Rajan tagua   Olli Hörkkö
  Ruočis eläjät karjalan kielen ystävät kerävyttih tavan mugah pruaznuimah Rastavua. Sih kučuttihgi viizikielizel kandelehel soittajat “Kantele-Marjatat”. Paiči sidä pruazniekkah yhtyi kuuzitostu Karjalan kielen ystävät Ruočis -liittoh kuulujua. Vieljärven Karjalan Kielen Koin hyväkse tänävuon kerättih 3600 Ruočin kronua, nygözen kursan mugah läs 23 000 rubl’ua. Ruočis karjalakse pagizou läs tuhattu hengie. Muamankielenny karjalan kielel pagizou läs sadua ristikanzua.

 • #1(1341) | OpastusNatalja Antonova
  Suomelas-ugrilazet kielet da kul’tuurat päivykodilois -nellivuodehizen projektan loppijaizet piettih Petroskoil vuoziloin varrel. Viizikymmenäine joukko lapsienkazvattajua Ven’an eri kolkispäi kerävyi Karjalah sanelemah da ozuttamah omii kogemuksii ruadajes päivykodilois kazvattiloinke. Suomi-ugrilazien keskes menii projektu oli enne työnytetyn Kielipezä -projektan jatkonnu. Piämiäry on olluh kylbie päivykodilois suomi-ugrilazii kielii sissäh, ku lapsile se tulis luonnollizekse da ellendettäväkse.

 • #1(1341) | PetroskoiAnna Deš
  Uuši kahvila tariččou horšmačäijyö ta karjalan kielen tuntija.

 • #1(1341) | šuomelais-ugrilaisetMaikki Spitsina
  Vuokkiniemen kylä valittih vuuvven 2017 šuomelais-ugrilaisekši kulttuurikyläkši. Kulttuurikylävuuvven teemana on karjalan kieli ta še teema on ennein kaikkie šuunnattu nuorilla. Vuuvven merkkeissä Vuokkiniemeššä toteutetah šuurta ohjelmua, kumpaseh kuuluu kuin perintehellisie kyläpruasniekkoja, niin ni aivan uušie toimehpitoja ta šuunnitelmie.

 • #1(1341) | KulttuuriUljana Tikkanen
  Uuvven vuuvven uattona Vieljärven Karjalan Kielen Koissa ilmotettih Karjalan kieldy tihieh -kilpailun tulokšet. Tämä on jo toini Melliččy-šiätijön järješstämä kilpailu.
Partn`ourat