Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Karjala-Pohjolan” erikoini ilmapiiri

Karjala-Pohjola -kahvilašša myö kuuntelima Jousnen Järved -ryhmän kaunehie lauluja. // Kuva: Anna Deš

Meilä Petroskoissa on ilmeštyn enšimmäini karjalaini kanšalliskahvila “Karjala-Pohjola”. Kahvila jo alko ruatua ta myö piättimä käyvä šiih, jotta tutuštuo uuteh paikkah.

Karjala-Pohjola -kahvila šijaiččou Tolstoin kavulla. Šielä ei ole vielä nimitauluo, ka kohta šeki ašetetah. A nyt kahvilan voit löytyä pihalyhtyjen valon mukah.

Tällä hetkellä kahvilašša toimiu vain yksi šali, ka tulovaisuošša šielärupieu ruatamah kakši šalie ta baari.

“Karjala-Pohjola” on vašta alkan kehittyö ta toimie, ka jo nyt šielä valtau karjalaini henki. Kahvila on korissettu karjalaisešša tyylissä, šalin šeinät on mualattu vihriellä värillä ta muissutetah karjalaista lippuo tahi mäntyö.

Kahvilan emäntä yštävällisešti ottau vaštah vierahie, esittäy ta kertou melkein jokahisešta esineheštä šalissa. Kahvilan šalissa on čuppu, missä on erilaisie mukavie esinehie, esimerkiksi, šuuri šauva, kumpani on liajittu ukonputki-kašvista, šillä on kakši šilmyä ta još kiertyä šitä, niin še lirisöy kuin vesi. Sohvilla ta lattiella on kuvottuja mattoja, kumpasie ihmiset iče tuotih ta lahjotettih kahvilalla. Šalin kešellä on kärryt, kumpaseh on pantu heinyä, mi luou perintehellistä ilmapiirie.

Nyt Karjala-Pohjola -kahvilašša on petroskolaisen taiteilijan Larisa Plečovan taulujen esittely, kumpasie voit oštuaki. Kahvilašša rikeneh pietäh erilaisie muasteri-oppija, erityisešti monta niitä oli uuvvenvuuvven uattona.

Šamoin uuvvešša kahvilašša voit oštua makieta karjalaista čäijyö: Naisienčäijyö, Horšmačäijyö, Miehienčäijyö, Solntsevorot-čäijyö ta muita. Kaikin vierahat autetah, tuuvvah mitänih omua, kotimaista, mi luou mukavua ilmapiirie. Esimerkiksi, kahvilašša on pieni karjašto, missä šäilyy karjalaisie, venäläisie ta vepšäläisie kirjoja, šamoin šiinä on vanhoja iänilevyjä. Kahvilan emäntä kostittau karjalaisella čäijyllä, kalitoilla ta kakkaroilla. Niise kahvilašša on šukupuu, kumpasešša rippuu erilaisie karamellija ta leivontoja, kumpasie voit ottua ta šyyvvä.

Myö hyvin viettimä aikua kojikkahašša paikašša, jöimä čäijyö, šöimä makeita kalittoja, kuuntelima Jousnen Järved -ryhmän lauluja. Artistat iče šävelletäh musiikkie ta lauletah vepšän, venäjän ta vielä norjanki kielellä. Šen lisäkši karjalaisešša kahvilašša rikeneh pietäh karjalan kielen kurššien tuntija.

Tulkua tervehenä uuteh karjalaiseh Karjala-Pohjola -kahvilah. Šielä voit kuulla karjalaista kieltä, paissa karjalakši ta mukavašti viettyä joutoaikua hyväššä porukašša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat