Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nuori šukupolvi kanšalliskielien puolešta

Kilpailu pietäh Šuomelais-ugrilaisen nuorison Karjalan nuoruš -festivalin toimehpitehien rajoissa. Kilpailuh voijah yhtyö 14–30 -vuotiset Karjalan eläjät: tašavallan koululaiset ta studentit, kumpaset opaššutah karjalan, vepšän ta šuomen kieltä oppilaitokšissa tahi iččenäisešti, kanšalliskielisien lehtien nuoret tiluajat ta kielikurššien opaštujat.

Kilpailušša on viisi nominatijuo:

– Karjalan kielen ta kulttuurin tietäjä (livvin murreh),

– Karjalan kielen ta kulttuurin tietäjä (vienan murreh),

– Karjalan kielen ta kulttuurin tietäjä (lyydin murreh),

– Vepšän kielen ta kulttuurin tietäjä

– Šuomen kielen ta kulttuurin tietäjä

Kilpailu on testimuotoni. Joka testissä on kyšymykšie karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien istorijašta, etnografijašta ta kulttuurista šekä kieliopillisie tehtävie. Testit on šijotettu internetissä Google Forma -palvelulla. Joka nominatijolla on oma viiteh ta kilpailun ošallistuja piäšöy täyttämäh testie valitun nominatijon viittehen kautti.

Ennein kuin kilpailun ošallistuja piäšöy täyttämäh testie, hänen on täytettävä kyšelylista, kumpaseh pitäy laittua šeuruavat tiijot: nimi ta šukunimi, ikä, kotiatressi, šähköpošti, telefoninumero šekä antua lupa henkilökohtasien tietojen käsittelyh. 

Kilpailu-aika keštäy 15. kevätkuuta – 30. šulakuuta 2017. Šen jälkeh, 1.–20. oraškuuta arvoštelijat kačotah kilpailutöitä ta valitah voittajat joka nominatijošša.

Voittajat šuahah lahjat ta diplomit. Kilpailun tulokšien ilmottamini ta voittajien palkintoseremonija pietäh Aunukšešša Karjalan tašavallan päivänä 10. kešäkuuta 2017. 

Lisyä tietuo kilpailun ašetukšešta voit šuaha http://rkperiodika.ru/ -saitilta.

 

Testien viittehet:

Još haluot täyttyä testin nominatijošša “Karjalan kielen ta kulttuurin tietäjä (livvin murreh)”, piäšet viittehellä https://goo.gl/forms/cxP9cCPasffjEX6L2

 

Još haluot täyttyä testin nominatijošša “Karjalan kielen ta kulttuurin tietäjä (vienan murreh)”, piäšet viittehellä https://goo.gl/forms/ibCPLu30hDQTMLvB3

 

Još haluot täyttyä testin nominatijošša “Karjalan kielen ta kulttuurin tietäjä (lyydin murreh)”, piäšet viittehellä https://goo.gl/forms/vpliLQmczY7yxieO2

 

Još haluot täyttyä testin nominatijošša “Vepšän kielen ta kulttuurin tietäjä”, piäšet viittehellä https://goo.gl/forms/4iQc4xHmW6mZaAqg1

 

Još haluot täyttyä testin nominatijošša “Šuomen kielen ta kulttuurin tietäjä”, piäšet viittehellä https://goo.gl/forms/PNHsvGuPM82ifncA3

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat