Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pieni Pölyni tuttavuštau teatterih

Anita Dunkers on šyntyn ta eläy Petroskoissa. Naini ruatau Karjalan Taitehmusejošša ta monta vuotta on kirjuttan kertomukšie musejošta Kipinä-lehteh. Šen työn lopputulokšekši tuli mukava Satuja museosta -kirja, kumpani oli painettu šuomen ta venäjän kielellä Verso-kuštantamošša vuotena 2003.

Vuotena 2014 ilmešty Anita Dunkersin uuši Pienen Pölysen šeikkailut -kirja venäjän kielellä. Myöhemmin oli painettu tämän kirjan toini painoš. Uuši painoš, kumpasešša starina on esitetty vienakši ta venäjäkši, on kirjan kolmaš versijo. Šen painošmiärä on 500 kappalehta.

– Mie olen varma, jotta kakšikielisen kirjan ideja on hyvä ta hyövyllini. Niin kirja voit löytyä enemmän lukijie, mitä löytäis kirja yhellä kanšalliskielellä, korošti kirjan presentatijošša Periodika-kuštantamon varajohtaja L’udmila Talja.

Anita Dunkers kašvo teatteripereheššä ta koko lapšušajan vietti teatterin kulissien takana. Starinašša pienen Pölysen šeikkailuista kirjuttajan lapšušvaikutelmat ta kertomuš teatterista, yhissyttih lyyriseh ta tiijolliseh istorijah lapšilla.

Kirjan piähenkilö on pieni Pölyni. Še eläy vanhašša vuateškuapissa pereheh kera ta kuuntelou vanhan ämmön istorijoja, kumpani ennein eli teatterin nojastuulašša. Šiitä Pölyni šattumalta piäšöy teatterih ta tutuštuu šen starinalliseh muajilmah. Teatteritaiteilijan verštahašša Pölyni näköy, mitein uuši näytelmä ilmeštyy. Niin alkau Pölysen matkuštamini teatterie myöten. Lopušša Pölyni piäšöy uuvven spektaklin enši-iltah ta šiitä onnellisešti myöštyy kotih, missä kertou kaikilla omista šeikkailuista.

Kirjašta lukijat šuahah tietyä teatterialan ammattiloista ta näytelmien lajiloista ta šiitä, mitein esityš šyntyy. Šamoin kirjan avulla lapšet opitah uušie šanoja kuin venäjän, niin ni karjalan kielellä.

– Teatteritaiteilijan ammatti on erikoini ta vähä ken tietäy tarkkah šen šaloja. Tutuštumini tämmöseh ainehistoh leventäy lapšen tietoalua, avuau hänellä uuvven taikamuajilman, kašvattau kunnivoittamista luomistyöh ta taitoh, huomautti Anita Ol’gertovna.

Kirja on julkaistu Karjalan Šivissyššeuran rahotukšella. Pienen Pölysen šeikkailut -kirjan luatimiseh ošallistu kakši nuorta neičyttä – kiäntäjä Irma Aleksejeva ta kuvittaja Jana Kajava-Malinovskaja. Kirja painettih Periodika-kuštantamošša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat