Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Voitko yksi ihmini vaikuttua kielen elvyttämiseh?

1. Darja Bučnevan tutkimuštyö kertou Natalja Antonovan roolista ta vaikutukšešta karjalan kielen revitalisointih Karjalašša.

Konferenššin ruato jakautuu eri sektijoih. Tänä vuotena Kotišeutuoppi-sektijon voittajien lukuh piäsi vienankarjalaini Darja Bučneva. Petroskoin Puškinilla nimetyn koulun 10. luokan opaštujan tutkimuš kerto karjalaisen aktivistin Natalja Antonovan roolista ta vaikutukšešta karjalan kielen revitalisointih (elvyttämiseh ta kunnoštamiseh) Karjalašša. Nyt Darjan ieššä on ošallistumini Karjalan tulovaisuš -konferenšših, mi pietäh kevätkuun lopušša Petroskoin valtijonyliopistošša.

Darja Bučneva pitäy Vuokkiniemen kylyä omana kotimuana ta häntä lapšuošta šuaten kiinnoštau karjalaini kulttuuri. Neičyt on varma, jotta Karjalan tašavallašša nykyjäh on olomašša yksi ajankohtani proplema, še on kulttuuriperintehien elvyttämini ta šäilyttämini. Karjalan kieli on häviemisen rajalla, šentäh kun vanha šukupolvi vielä pakajau šitä, a lapšet ei. Ka još haluot tietyä toisien rahvahien kulttuurie, niin enšin pitäy tietyä oman rahvahan perintyö.

– Mie pitälti ajattelin, voitko yksi ihmini vaikuttua oman pienen kotimuan kulttuurin kehittämiseh? Mimmoni tulovaisuš on karjalan kanšalla? Voitko pelaštua Karjalan tašavallan kanšalliskielen? Šentäh kun mie aina olen tovellisien karjalaisien kešen, niin huomasin, jotta heijän luvušta erotah eryähät ihmiset. Yksi niistä ihmisistä on karjalaini aktivisti Natalja Antonova. Tämä vaikuttiki miun tutkimuštyön kirjuttamiseh, šelvitti Daša.

Darja Bučnevan työn tarkotukšena oli tutkie yhen personan roolie karjalan kielen revitalisoinnin prosessissa. Šitä varoin Darja pitälti pakautteli Natalja Antonovua, tutuštu hänen elämänkertah ta ruatoh, analisoi šuatuja tietoja ta luati piätökšet.

Darja šai tietyä, jotta Antonova viisi vuotta johti Nuori Karjala -järještyö šekä joka vuosi ošallistuu nuorison Ropivo- ta Lembi -etno-illaččujen järještämiseh. Šen lisäkši Natalja Antonova ošallistuu šeloššukšien kera erilaisih kulttuuri- ta yhteiskunnallis-poliittisih toimehpitoloih šekä pitäy muasteri-oppija, kumpasissa karjalan kielellä opaštau paistamah kalittoja.

– Miun yksi enšimmäisistä kyšymykšistä oli: “Onko šemmosie keinoja, jotta karjalan kieli vois ottua käyttöh nuorison kešen?” Natalja epyälömättä vaštasi šiih: “On!” ta kerto, jotta hänen yštävät kiännetäh Wikipedijan šivuja šekä VK- ta Facebook -sosialiverkoštoja karjalakši. Kieliaktivisti ta hänen kollegat ollah šitä mieltä, jotta juuri Internetin kautti voit kiinnoštua kieleh nuorta šukupolvie.

Aktivistit yritetäh popularisoija karjalan kieltä musiikkialalla. Karjalan kielellä on rokkie, räppie, toimiu kuklateatteri, pietäh fleš-mob- ta sosialiaktijoja. Niin, Natalja Antonovan avulla ilmešty karjalaisien enšimmäini Karelication-räp-levy. Räp-lauluja lukou Ondrei (kanšallisen teatterin artista Andrei Gorškov). Pakinašša Darjan kera Antonova huomautti, jotta Karjalašša on vähä ihmisie, ket tiijetäh karjalua, ka äijän niitä, ket tahottais šitä tietyä.

Tutkimuštyön lopušša Darja Bučneva luati piätökšen, jotta karjalaini kulttuuri, perintehet, kieli liitytäh nykyelämäh, mukauvutah uuših oloih, löyvetäh vuatimušta ta jatkuo. Arvelu šiitä, jotta yksi ihmini voit vaikuttua kielen revitalisointih, tovistu. Tietyšti, ihmisen pitäy šuaha koulutušta kieli- ta kulttuurialalla šekä ruatua valitun šuunnan mukah.

– Meijän tašavallašša on monta aktivistie, ketä huoleššuttau kielen šäilyttämini, ta še milma oikein ilahuttau, korošti Daša Bučneva. – Niin, Natalja Antonovan avulla jo monta vuotta toteutetah erilaisie projektija lapšilla, nuorisolla, aikuhisilla. Miun mieleštä, Natalja Nikolajevnan panoš karjalan kielen elvyttämiseh on arvotoin.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat