Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaini hillo kašvo Piiterissä

Korissukšien muasteri Natalja Kibrojeva eläy Piiterissa ta ilmasešti järještäy karjalan kielen kurššija kirjaštošša kaikilla halukkahilla.

Meiläki nyt on nuori korissukšien muasteri Natalja Kibrojeva. Natalja ruato Oma Mua -lehen toimittajana. Nyt hiän eläy Piiterissa, ruatau šuomen kielen kurššien opaštajana ta ilmasešti järještäy karjalan kielen kurššija kirjaštošša kaikilla halukkahilla.

Natalija Kibrojeva on karjalan kielen ta kulttuurin aktivisti ta äšen Piiterissä elyässä hiän ei uhoha Karjalašta, šen kielestä ta kulttuurista.

Viime aikoina Natalja on alkan luatie epätavallisie karjalaistyylisie korissukšie polimerisešta šavešta. Neičyt ei ainuoštah luaji niitä, kun panou omua karjalaista šieluo jokahiseh korissukšeh.

Natalja erittäin tykkyäy luatie šavista karjalaisie marjoja – hilluo, mussikkua, puolukkua, malinua – ta hänen melkein jokahisešša korissukšešša voit niitä nähä. Šamoin jokahisella luajokšella on oma romanttini ainutluatuni nimi livviksi: Muur’oin oza, Karjalan päiväine, Kolme sizärdy, Kondien magiezet, Luonnon rikkahuot, Magei elaigu, Mečän syväin, Meččähizen huondesvero, Kylmy syväin, Tuhukuun päiväine.

Natalja piätti muovata hillon marjan, konša näki yhellä saamelaisella naisella hillonmuotosen šolen, min hiän ošti Norjašša. Nuori käsityömuasteri piätti, jotta ičeki voit luatie šamanmoisen marjan šavešta. Niin ni šynty ideja.

– Mie oikein tykkyän luatie mitänih omin käsin ta nyt miula tuli mahollisuš luatie niin kaunehen esinehen. Enšin ei kaikki onnistun hyvin: marjat rikkauvuttih, rikeneh liijan pitälti pijin šavie paissinkiukuašša, marjoih tuli rakkoja tahi mie en voinun valita šopivan värin. Onnakko mie yritin vielä ta vielä. Nyt, konša miula jo on kokemušta, niin marjatki nävytäh tovellisilta.

– Muovuan vain šitä, mi on šivottu karjalaiseh teemah, esimerkiksi, karjalaisie marjoja, a nyt vielä alotin muovata kukkie. Iče olen karjalaini, ka šattu näin, jotta elän Piiteriššä. Ikävöičen Karjalua ta tahon olla lähemmäkši kotie, kävellä karjalaisešša mečäššä. Konša ollah pität lepopäivät, niin mie tulen Karjalah ta aina käyn ämmön luo Nuožjärven kyläh. Perehen kera käymmä meččäh marjašša ta šieneššä. Mie oikein šuvaičen karjalaista meččyä ta lampija! Tahtosin piiruštua kaiken šen kaunehuon, ka en šuata, šentäh muovuanki šavešta.

Tuanoin Natalja Kibrojeva ošallistu Omin silmin -ohjelmah ta näytti kaččojilla, mitein luatie hillo-korissukšen polimerisešta šavešta.

Nataljalla on oma Pohjazen čomendukset -ryhmä VK-sosialiverkoštošša. Šieltä jokahini halukaš voit valita ičellä korissukšen ta tilata šen. Ičeki en voinun keštyä ta tilasin korissukšen malinan kera. Voit šanuo, jotta Natalja kekši oman ainutluatusen karjalaisen brendin ta tämä on niin mukava!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat