Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kekši logo Kyykkäliitolla!

Kilpailuh työnnetyt piiruššukšet oltih pantu rahvahan kačottavakši VK-sosialiverkošton Kyykkä-pelin ryhmäh.

Kilpailun arvoštelukomiisin issunto piettih 13. kevätkuuta 2017. Komiisin jäšenet kačottih kilpailuh tullehie piiruššukšie ta šanottih omua mieltä niistä. Komiisin issunnon tulokšekši voittajua ei ole valittu, šentäh kun yksikänä piiruššuš ei paššua Kyykkäliiton logokši eikä vaštua kilpailun ehtoja ta toivomukšie.

Kilpailun järještäjät piätettih jatkua kilpailuo 1. kešäkuuta šuaten, jotta kilpailun ošanottajat voitais parentua omie piiruššukšie tai piiruštua logon uušie varianttija.

Kilpailun järještäjien toivomukšet:

  1. Logon piiruštamisešša ota mieleh kilpailun ehot: šelkie logon kuva, mi kertou järještön toiminnašta oikein, värikuva (voit käyttyä yhtä tahi kahta värie) tahikka muššanvalkie kuva JPEG -formatissa, kaikki tunnukšen pikkušeikat pitäy piiruštua tarkkah, olis hyvä, još tunnukšešša näkyis Kyykkäliiton kulttuuri- ta istorijallini pohja.
  2. Elä käytä järještön karjalan- ta venäjänkielistä nimie šamašša logošša. Elä kirjuta järještön nimie piiruššukšen šiämeššä.
  3. Luaji oman piiruššukšen šanallini kuvauš.
  4. Kyykkä on liikehtä. Yritä näyttyä omašša piiruššukšešša pelin kulkuo tahi ihmisen liikehtä.

Muissa kilpailun lahjašta!

Voittaja šuau 10 000 rupl’an palkinnon. Kiitämmä pienillä lahjoilla vieläi muitaki miellyttävie ruatoja.

Kilpailuh voijah ottua ošua kaikki halukkahat ijäštä ta toiminta-alašta huolimatta – lapšet, aikuhiset, ammattilaiset tai harraššuštaiteilijat ta kaikki muut. Jokahini ošanottaja voit työntyä kilpailuh enintäh kolme työtä. Joka työh pitäy liittyä lyhyt kommenti ta lähettyä še Kyykkäliiton ošoitteheh: kyykkaliitto@mail.ru .

Hyväh lykkyh!

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat