Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#13 (1353)


 • #13(1353) | NuorižoElina Potapova
  Ku rahvas tahtottas opastuo kieleh, tämä protsessu pidäy olla mieldykiinnittäi da opastajes pidäy käyttiä uuttu nygyaigastu keinuo. Eräs keinolois, kuduan avul voibi nostattua mielenkiinduo kielih on komiksat, kudamis on čomua kuvua da kebjiedy tekstua, niilöi hyvin ellendetäh lapsetgi.

 • #13(1353) | KandurahvasNatalja Antonova
  Karjalan tazavallan karjalazien VIII kerähmön vallittuloin nevvosto kerävyi mennyöl nedälil omale vuoronmuigaizele istundole Priäžän piirin Pyhäjärven kyläh. Nevvostolazien da kylän enimien aktivistoin mieldy myöte, lyydшläzil maksau pyzyö yhtes kaikkien karjalazienke. Se pandih tulien aijan strateegiekse. Kuigi sidä, ku tazavallal pidäy olla oma, muis erikseh toimii programmu kandurahvahien kielih nähte, kui se oli enne. Istundol kluuban tiloih kučuttih kylän vahnimii eläjii. Kaikile niilöis on jo piäl kaheksankymmenen. Sinä piän sai elävälleh kuulta čomua jo harvinastu lyydii.

 • #13(1353) | OpastusNatalja Sinitskaja
  Sulakuun enzimäzenny piän Karjalan opastuksen kehityksen instituutas tavan mugah piettih karjalan, suomen da vepsän kieldy opastujien kilbu. Kilbah tuli niidy lastu, kuduat jo voitettih piirin da linnoin kilvois.

 • #13(1353) | FestivaliUljana Tikkanen
  Kevätkuun lopušša Kalevalan kulttuuritalon lavalta kuulu lauluja ta šoittuo. Kalevalašša piettih IV Veikko Pällisen kanšainvälini festivali.

 • #13(1353) | šuomelais-ugrilaisetMaikki Spitsina
  Enšimmäini Runonlaulunmua Vienan Karjala -kirjallisušfestivali piettih 1. šulakuuta Vuokkiniemeššä. Festivali oli omissettu paikallisen runonlaulajan ta taitajan Miihkali Perttusen 200-vuotispäivällä. Še piettih Vuokkiniemi – šuomelais-ugrilaini kulttuurikylä 2017 -ohjelman rajoissa.

 • #13(1353) | KRL
  Kevätkuun 23. päivänä Paginkanzu-klubi tuaš otti vaštah vierašta Petroskoin kanšallisien kulttuurien keškukšešša. Tällä kertua keškušteluh tuli Viktor Melentjev, kumpani on hyvin tuttu Karjalašša ta karjalaisien kešen.
Partn`ourat