Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Petroskoil piettih kielikilbu

Tämän vuvven olimpiadah tuli 73 opastujua Priäžän, Anuksen, Kalevalan, Onieganrannikon, Karhumäin, Kondupohjan, Suojärven piirilöis da Petroskoilpäi. // Kuva: Natalja Sinitskaja, “Oma Mua”

Tämän vuvven olimpiadah tuli 73 opastujua Priäžän, Anuksen, Kalevalan, Onieganrannikon, Karhumäin, Kondupohjan, Suojärven piirilöis da Petroskoilpäi. Enimät lapset – 25 hengie – opastutah Petroskoin školis. Kui mulloigi kielen tiedäjien kilbah tuli piiterilästy školanopastujua – kuuzi hengie. Enzimästy kerdua täh pidoh tuli Piiterin Podporožjan piiris eläi vepsäläine brihačču. Nygöi kieliopimpiuadu on alovehienväline pido.

Kaikis enin kilbuniekkua – 12 hengie – oli suomen kielen joukos, kuduas kielineruo ozutettih yheksänden kluasan opastujat. Suuret oldihgi liygiläzien joukot: nelländen-viijenden opastusvuvven joukos da 9.-10. kluasoin opastujien joukos oli yksintostu hengin. Vienalastu oli vähästy vähembä – seiččemin hengin joukos. Vepsälästy sidägi vähembä.

Enne sidä, ku lapsii suatettih kluassoih da annettih kaksi čuassuu harjaituksien luadimizeh, kilbuniekkoi karjalan da suomen pajoloil da tansiloil veseldytti Peregudki -lapsienjoukko. Lapsii tervehtittih Karjalan opastundan ministran sijahine Tatjana Vasiljeva, Kanzallizen poliitiekan varaministru Jelena Migunova da Karjalazien VIII kerähmön vallittuloin nevvoston piälikkö Tatjana Klejerova. Kirjazennu omat tervehtyssanat kilbuniekoile työndih Suomen Piiterin konsul’stvu.

Kilvas lapsile pidi ozuttua sidä, kui hyvin hyö ellendetäh karjalan-, vepsän- da suomenkielisty paginua, kui da min verran iče maltetah paista nämmih kielih.

Arvostajien joukkoh tänävuon, kui ennegi, kuuluttih kanzalliskielizis joukkoviestimis da Kanzallizes arhiivas ruadajat rahvas, yhteiskunnallizien liittoloin aktivistat, Petroskoin valdivonyliopistos kieldy opastajat.

Mullozien da tämänvuodizen karjalazien kilbuniekoin kielineroloi verdajes arvostusjoukkoh kuulujat yhteh iäneh sanotah, ku enne kyläläzet lapset parembi maltettih kieldy, migu linnalazet. Kyläs eläjil lapsil oli mahto kuulta kieldy ei vaigu školas, ga kois, pihal, rahvahien keskes. Nygöi kielitilandeh muutui pahembah puoleh. Liennego se ozuttau, ku karjalan kieli kylis on čiisto häviemäs.

Vuvven 2017 kielikilvas voitettih nämmä karjalan kieldy opastujat lapset:

4.-5. opastunduvuozi, liygiläzet

1. sija – F’odor Ovčinnikov, Suomelas-ugrilaine škola (opastai Tatjana Serebrennikova)

2. sija – Aleksandra Lemettijeva, Suomelas-ugrilaine škola (opastai Tatjana Ignat’kova)

3. sija – Veronika Košeleva, Kotkatjärven škola (opastai Ol’ga Nikitina)

 

9.-10. opastunduvuozi, liygiläzet

1. sija – Jelizaveta Antonova, Suomelas-ugrilaine škola (opastai Tatjana Ignat’kova)

2. sija – Viktorija Azmatova, Veškelyksen škola (opastai Oksana Serebr’annikova)

3. sija – Darina Hardikainen, Kotkatjärven škola, (opastai Ol’ga Nikitina)

 

11. opastunduvuozi, liygiläzet 

1. sija – Irina Čakkojeva, Vieljärven škola (opastai Ol’ga Rešetina)

2. sija – Darja Pavlova, Kotkatjärven škola (opastai Ol’ga Nikitina)

3. sija – Maksim Fil’čagin, Suomelas-ugrilaine škola (opastai Tatjana Ignat’kova)

 

4.-5. opastunduvuozi, vienalazet

1. sija – Dmitrii Kalevič, Jyškyjärven škola (opastai Raisa Ribakova)

2. sija – Marija Rigačeva, Suomelas-ugrilaine škola (opastai Jelena Pankratjeva)

3. sija – Varvara Ščurovskaja, Jyškyjärven škola (opastai Raisa Ribakova)

 

9.-10. opastunduvuozi, vienalazet

1. sija – Inna Aleksejeva, Kalevalan škola (opastai Nina Aleksejeva)

2. sija – Aleksandr Petruško, Suomelas-ugrilaine škola (opastai Jelena Pankratjeva)

3. sija – Anna Rogova, Suomelas-ugrilaine škola (opastai Jelena Pankratjeva)

 

11. opastunduvuozi, vienalazet

1. sija – Ksenija Koltakova, Suomelas-ugrilaine škola (opastai Jelena Pankratjeva)

2. sija – Pavel Bogdanov, Suomelas-ugrilaine škola (opastai Jelena Pankratjeva)

 

3. sija – Maksim Kudr’avtsev, Suomelas-ugrilaine škola (opastai Jelena Pankratjeva).

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat