Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Piirustetut histouriet kielien säilyttämizen hyväkse

Seminuarah yhtyi suomelas-ugrilastu aktivistua, niidy, ket tahtotah kehittiä omua muamankieldy. // Kuva: Elina Potapova, “Oma Mua”

Moskovas Ven’an valdivollizes nuorižokirjastos 24. kevätkuudu piettih “pyöryžy stola”, kuduan tiemannu oli “Piirustetut histouriet Ven’an vähäluguzien rahvahien kielien säilyttämizen da kehittämizen keinonnu”. Piäpaginua suomelas-ugrilazes komiks-projektas nimel “Elävy kieli” pidi Sanna Hukkanen. Sidä projektua todevutetah Ven’al jo kolmattu vuottu. Projektan aigua komiksua kanzallizil kielil luajittih Karjalas, Mari Elas, Permin da Tverin alovehel, Udmurties da Hanti-Mansien avtonoumizes okrugas. Seminuaran ruadoh yhtyi suomelas-ugrilastu aktivistua, kuduat järjestettih komiks-seminuaroi omis čuppulois. Aktivistat kerrottih projektois, kuduat kiinnitetäh nuorižon mieldy. Histourien opastai da komiperm’akoin kieles kiändäjän Vasilii Gagarinan mugah komiksat hyvin pätäh školaniekoile, sanommo, urokoin aigua lapset mielihyväl piirustetah histouriellizien tapahtumien omii versieloi. A Iževskan kirjaston n:o 23 ruadajat mielihyväl luajitah erilazii poštukartočkoi komiksoinke kanzallizil kielil. Paginoin aigua aktivistat kehoitettih kai piirustua yhtehine komiksu suomelas-ugrilazen urhoin šeikkaluloih nähte... 

*Komiks on kuvien da tekstoin serii, kuduas rodieu yhtehine šuutkakas libo šeikkailun kerdomus. Tavan mugah komiksan pohjal on mitahto histourii. Pitkiä komiksua, kudual on yhtehine s’užiettu, sanotah gruafiekkuromuanakse libo gruafiekkunovellakse, lyhytty – stripakse. Internetas suau lugie da kaččuo web-komiksua.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat