Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#14 (1354)


 • #14(1354) | KandurahvasOl'ga Dubitskaja
  Kiži-muzein ozuttelukompleksas on avattu Irina Fedosovan 190-vuozipäiväle omistettu ozuttelu.

 • #14(1354) | Oma kieli, oma mieliValentina Libertsova
  Myöstin puutuin Alavozes karjalazeh pruazniekkah kevätkuun päivypastopäiväl. Kul’tuurutaloin kirjastoh kerävyi läs kahtukymmendy hengie.

 • #14(1354) | Yhteiskundu   Šallun Anni
  Karjalan Kielen Koin kevätsezounu sai jatkuo raviel uudizel. Kielipezän avuandu stuanivui 3. sulakuudu. Se algai ruandan lahjoituksil. Kaikil karjalazil on suuri suavutus: on suadu aigah yksittäine kielipezä. Se on ezmäzii kogemuksii Ven’an Karjalas. Priäžän administratsii uskaldau auttua kielipeziä suurel hyvänluajindufondan projektal.

 • #14(1354) | Kylän elostuGalina Vasiljeva
  Sulakuun 13. päivänny Siämärven rannale kuulujien kirjastoloin ruadajat pietäh kyläkirjastoloin vuozipäiviä.

 • #14(1354) | KulttuuriMarija Kirillova
  Kanšallisen musejon uuši näyttely esittäy petroglifien kopijoja riissupaperilla.

 • #14(1354) | HeimovelletUljana Tikkanen
  Eryähänä kevätloman päivänä Kuujärven lapšet kuitenki lähettih kouluh. Šielä piettih kotišeutukonferenšši. Kuujärveh tultih kylän ta lyydiläidien yštävät Kentjärveštä ta Petroskoista.

 • #14(1354) | Tašavalta Anna Deš
  Totalini šanelu piettih ympäri Venäjyä 8. šulakuuta.

 • #14(1354) | KRLNatto Varpuni
  Karjalan Rahvahan Liitto kuččuu kirjuttamah karjalankielistä šaneluo 2017. Aktijon tarkotuš on tarkistua omua kielitaituo, lisätä karjalan kielen opaštujien joukkuo ta leventyä karjalan kielen käyttämisrajoja.
Partn`ourat