Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kultani Zalavruga

Petroglifien kopijojen luatimini on vaikie prosessi, ka lopputuloš palkiččou ponnissukšista.

Yli šata vuotta takaperin Karjalan kallivoilla löyvettih vanhoja piiruššukšie. Ihmiset vielä nytki yritetäh ymmärtyä niijen ilmeštymisen šalaisukšie.

Karjalan kanšallini musejo tuttavuštau omie vierahie meijän šeuvun petroglifiloih. Karjalan kallivopiiruššukšet on kaiverrettu Onegajärven ta Vig-joven graniittikallivoih. Ne kuulutah planetan muinasen kallivotaitehen ”kultašiätijöh”.

Vienan petroglifija luajittih Vig-joven vanhoilla šuarilla V–IV vuosišualla ennein meijän ajanlaškuo. Šuurin miärin niitä löyvettih Zalavruga-paikašša Šuuri Malinin -šuarella.

Karjalan ”kivikirjaset” autetah meitä malttua neolitin kauven tuntomatointa muajilmua.

Šulakuun 6. päivänä Kanšallisešša musejošša avautu näyttely ”Kultani Zalavruga. Svetlana Georgijevskajan petroglifien merkilliset kopijot”. Taiteilijan kallivopiiruššukšien kopijot autetah luatie ”neolitin viestijä” lähemmäkši nykyihmisellä. Kaččoja ei ainuoštah voit nähä muinasie piiruššukšie, ka i ”tuntie” kallivon – vet hänen šilmien ieššä on juuri še kuva, kumpaista näki ni muinaistaiteilija.

Svetlana Georgijevskaja on taiteilija-simvolisti, Karjalan petroglifit -järještön jäšen. Hiän luatiu kallivopiiruššukšien kopijoja jo vuuvvešta 1999 ta käyttäy eri keinoja.

Kopijot, mit on esitetty Kultani Zalavruga -näyttelyššä, on luajittu muššalla kiinalaisella riissupaperilla ”Siperin” metodiikan mukah. Šemmoista tehnologijua ennein ei ole käytetty ruatuas’s’a Karjalan kivikauven kuvailupaččahien kera.

Riissupaperi on kaunis, hieno, ka hyvin hoprakka materiali. Karjalaisilla karmeilla kallivoilla paperi näytti omua ”kavalua” luonto. Kopijojen luatimini on vaikie prosessi: tarviččou apulaini, jotta oikein ašettua paperi kallivolla, pitäy olla hyvä šiä šekä monituntisen hieromisen aikana taiteilijan pitäy olla hyvin tarkkana. Ka lopputuloš palkiččou ponnissukšista. Vuuvven 2016 kešällä Svetlana Georgijevskaja luati vienan petroglifien monta šuurta kompositijuo ta nyt tuttavuštau kallivopiiruššukšien kopijoih kaikkie halukkahie.

Kultani Zalavruga -näyttely toimiu Kanšallisešša musejošša 3. kešäkuuta šuaten.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat