Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oikeinkirjuttamini on muotissa

Nelläkymmentä henkie tuli kirjuttamah totalista šaneluo Karjalan Kanšalliseh kirjaštoh. // Kuva: http://rk.karelia.ru/ -nettišivu

Totalini šanelu on jokavuotini koulutušaktijo, kumpaista vietetäh Venäjällä ta muissa maissa 2004 vuuvvešta alkuan. Šiih voijah ošallistuo kaikki halukkahat. Aktijo vietetäh šanelu-muotosena, tavallisešti venäjän kielellä (muillaki kielillä).

Aktijon tarkotukšena on näyttyä kaikilla, jotta jokahisen pitäy olla luku- ta kirjutuštaitosena, tovistua ihmisillä, jotta omua kieltä pitäy oppie ta tietyä. Meijän nykyelämäššä ihmiset ei kiinnitetä huomijuo omih virkkehih pakinašša, viestilöissä, kirjasissa. Pitäy rutompah kertuo mitänih, kirjuttua tmš. Nuoret pietäh yhteyttä toini toisen kera netissä kirjuttamalla viestijä eikä kovin välitetä virheistä. Tämä virtualini lukutaijottomuš šynnyttäy yleistä lukutaijottumutta, myö unohamma oman kielen.

Totalisen šanelun deviisi on “Kirjuttua oikein on muotissa!”. Vet mi vielä voipi vaikuttua nuorisoh niin hyvin ta tehokkahašti, kuin muoti? Venäjän kieli on yksi vaikeimmista muajilman kielistä, vain šen oppimini on mukavua ta hyövyllistä.

Šanelun ideja šynty Novosibirskin valtijonyliopistošša 2000 -luvun alušša opaštujien klubissa. Enši kertua šaneluo vietettih Novosibirskin valtijonyliopistošša Novosibirskin valtijonyliopiston humanistisen tietokunnan päivät -tilaisuon puittehissa 11. kevätkuuta 2004.

Enšiksi järještäjät käytettih venäläisien klassikojen tekstijä, vain šiitä mobiilinetti tuli yleiskäyttöh ta järještäjät ymmärrettih, jotta ihmiset voijah löytyä ne tekstit netistä ta kirjuttua niijen mukah. Še ei ole rehellistä eikä näytä ihmisen oikieta luku- ta kirjutuštaijon tašuo. Šentäh piätettih šaneluo varoin luuvva uušie tekstijä, kumpasie ei ole julkaistu missänä eikä niitä voi löytyä netistä ennein šaneluo.

Enšimmäisen tekstin šaneluo varoin kirjutti Boris Strugatski. Nyt tekstien kirjuttajina ollah runoilijat, kirjuttajat, julkaisijat, filosofit, kirjallisuon tutkijat. Alušta šanelutekstijä luvettih yliopiston opaštajat. Myöhemmin ruvettih kuččumah erilaisie tuttuja artistoja, jotta šuaha enemmän ihmisie ta tiijotušvälinehie kiinnoštumah täštä aktijošta.

Virallisien tietojen mukah viime 2016 vuotena oli 2185 kirjuttamiskenttyä, 145000 ošallistujua kirjutti šitä online ta offline. Virallisilla nettišivuilla on esitetty šanelun kartta, missä šitä kirjutettih.

Tänä vuotena totalista šaneluo kirjutettih 8. šulakuuta klo 14.00. Šanelutekstin  kirjuttajana tällä kertua oli Leonid Juzefovič. Hiän kirjutti pienen essen Permistä, Ulan-Udešta ta Piiteristä. Tällä kertua šaneluo piettih 2852 kentällä: korkiekouluissa, kouluissa, teatteriloissa, musejoissa, kulttuurikeškukšissa. Lentokonehien ta junien matkuštajat niise oli voitu kirjuttua šaneluo. Šanelun kirjuttamini oli järješšettu S7 Airlines -aviayritykšen kymmenellä reissulla šekä kolmešša junašša.

Petroskoissa toimi 11 kenttyä, missä oli voinun kirjuttua šaneluo. Lisäkši halukkahat voitih kirjuttua šaneluo virallisella šivuštolla online-tilašša. Kaikki tiijot voit šuaha šamalta šivulta. On mukava šuaha tietyä, kuin hyvä on oma kielitaitotašo ta mimmoset on šanelun tulokšet.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat