Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tule kirjuttamah šaneluo!

Karjalan Rahvahan Liitto kuččuu kirjuttamah karjalankielistä šaneluo 2017. Aktijon tarkotuš on tarkistua omua kielitaituo, lisätä karjalan kielen opaštujien joukkuo ta leventyä karjalan kielen käyttämisrajoja. Petroskoissa šaneluo kirjutetah karjalan ta vepšän kirjakielen päivänä, 20. šulakuuta Petroskoin valtijon yliopiston piäräkennukšen huonehešša 361 klo. 11.30 Još työ elättä Karjalan piirilöissä tahi tašavallan ulkopuolella, niin voitta kirjuttua šaneluo paikallisen koulun, Etnokulttuurikeškukšen tahi klupin tiloissa. Pyyvvämmä näijen laitokšien johtajie kannattua tätä tapahtumua ta auttua šen järještämistä. Kučumma karjalan kielen opaštajie kirjuttamah šaneluo omien opaštujien kera.

Karjalan Rahvahan Liitto järještäy tätä aktijuo jo nellättä vuotta. Joka vuosi tapahtuman ošanottajie vain lisäytyy. Viime vuotena šaneluo kirjutettih Aunukšen, Šuojärven, Priäžän, Onegarannan, Segežan, Kalevalan ta Louhen piirilöissä, Koštamukšešša ta Petroskoissa šekä Šuomešša. Šanelun kirjuttamiseh otti ošua yli 230 ihmistä – koululaisie tai aikuhisie. Tietuo aktijošta on julkaistu tašavallan paperi- ta šähkölehtilöissä šekä Venäjän šuomelais-ugrilaisissa viessintävälinehissä ta sosialiverkkoloissa.

Tänä vuotena myö kirjutamma šaneluo karjalan kielen kolmella murtehella – vienakši, livviksi ta lyydiksi. Meijän partn’oriloina ollah Karjalan tašavallan kanšallisušpolitiikan ministerijö, Karjalan tašavallan opaššušministerijä, Karjalan tašavallan koulutukšen kehittämisen instituutti. Ken tahtou kirjuttua šaneluo meijän kera yheššä, kirjutakkua tällä adressilla: nattovarpuni@mail.ru

Elkyä varakkua, tekstit ei olla kovin vaikiet! Liittykkyä tähä aktijoh! Kannattakkua karjalan kieltä!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat