Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kantakanšojen aktiivini toiminta

Kevätkuun lopušša vepšäläisien delegatijo Karjalašta ošallistu Venäjän Federatijon Pohjosen, Siperin ta Kauko-Itän vähälukusien kantakanšojen forumih Salehardissa. // Kuva: Marija Košeleva

Vuosi 2017 on merkillini karjalaisilla ta erityisešti tverinkarjalaisilla. Tverin alovehella vietetäh monta toimehpituo, mit on omissettu karjalaisien šiirtämisen Tverin mualla 400-vuotispäivällä.

Šuunnitelmien mukah, Karjalan tašavallan kanšallisen kulttuurin päivä Tverin alovehella pietäh Lihoslavl’-kaupunkissa šajekuun 21. päivänä. Tämä päivä ei ole šattumalta valittu – šajekuun kolmannella netälillä vietetäh Šuomelais-ugrilaisien kanšojen heimopäivie.

Karjala esittäy Tverin alovehella parašta kokemušta nykyajan etnokulttuurikehitykšen alalla šekä karjalaisien kanšalaisjärještöjen merkillisie sosiališuavutukšie, kirjallisutta kanšalliskielillä ta perintehellisien tienestien aikahšuantija, taitokollektiivien luomismahollisukšie šekä tašavallan pohattua istorijua ta kulttuurie.

Šamoin KT:n Kanšallisušpolitiikan ministerijö auttau järještyä Karjalan etuštajien ošallistumista Kanšainväliseh Tverinkarjalaiset: 400 vuotta Tverin mualla -tietokonferenšših, mi pietäh 18.–19. oraškuuta Lihoslavlissa.

Vuotena 2017 Karjalan tašavallan päivyä juhlitah kešäkuušša Aunukšen piirissä.

Tänä vuotena Tašavallan päivän ohjelman yhtenä merkittävimmistä tapahtumista on Karjalan tašavallan šuomelais-ugrilaisen nuorison festivali. Tietyšti, festivali ei tarkota ainuoštah gala-konserttie10. kešäkuuta. Še on aikahšuantien tarkaššuš, mitä on toteutettu etnokulttuurikehitykšen alalla šekä šuomelais-ugrilaisen nuorison šuvaiččevaisuon muovoštamini.

Šulakuušša festivalin rajoissa pietäh karjalan, vepšän ta šuomen kielien tietäjien kilpailu šekä video kilpailu – še noštau nuorien kiinnoššušta Karjalan kantakanšojen kieleh ta kulttuurih.

Vuosi 2017 on merkillini šamoin vepšäläisilläki. Niin, kevätkuun lopušša Karjalan delegatijo ošallistu Venäjän Federatijon Pohjosen, Siperin ta Kauko-Itän vähälukusien kantakanšojen forumih ta VIII kerähmöh Jamalin Salehardissa.

Vepšäläisien kulttuurišeuran alotteheštä 23.–24. oraškuuta Petroskoissa pietäh seminari-praktikumi “Venäjän lakienluajinta vähälukusien kantakanšojen oikeukšista. Realisoinnin praktiikka ta keškenäisen vaikutukšen perspektiivit.”

Tämän vuuvven šajekuušša Siktivkarissa vietetäh VI Venäjän Federatijon šuomelais-ugrilaisien kanšojen kerähmö, kumpaseh ošallistuu ni Karjalan delegatijo. Šitä ennein, 25.–26. oraškuuta, Petroskoissa järješšetäh Venäjän Federatijon šuomelais-ugrilaisien kanšojen liiton neuvošton issunto, missä toisien kyšymykšien lisäkši käsitelläh tulijan Kerähmön järješšyškyšymykšie.

Šen lisäkši tašavallan kirjailijayhteykšen etuštajat otetah ošua Šuomelais-ugrilaisien kirjailijien kongressih, mi pietäh elokuušša Virošša.

Petroskoissa vuuvven 2017 kešällä jo kolmatta kertua järješšetäh Nuorien tapuamini Karjalan mualla -etnokulttuurileiri. Še on tarkotettu koululaisilla, kumpaset opitah karjalan, vepšän, šuomen kielie. Tänä vuotena leiri rupieu toimimah 5.–9. kešäkuuta ta šiih yhytäh koululaiset Karjalašta šekä Leningradin ta Vologdan alovehilta.

Tämän vuuvven pimiekuušša tašavallašša vietetäh ni perintehellisie Karjalaini starina- ta Vepšäläini starina -festivali-kilpailluja. Niijen tarkotukšena niise on kanšalliskielien popularisointi nuorison kešen.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat