Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Neiččyset meijän, kaunottaret

Tänä vuotena Uhtuon kaunotar -arvošta kilpaili nellä neičyttä. Voittajakši piäsi Kristina Kolensikovič (kuvašša toini vaš.) // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Kilpailu oli järješšetty jo yhentehtoista kertah Uhut-šeura -kanšalaisjärještön alottehešta ta kannatukšella. Tänä vuotena kilpailu oli omissettu vienankarjalaisien elämäntavoilla ta perintehillä. Kilpailu oli šamoin koulušša järještämän jokavuotisen Kalevalan mosaikki -marafoni loppupitona.

Uhtuon kaunotar -arvošta kilpailtih yläluokkien opaštujat: Kristina Kozlovskaja, Inna Aleksejeva, Milana Grušetskaja ta Kristina Kolesnikovič. Ennein kilpailuo neiččysien piti kunnolla valmistautuo šiih: uuvveštah lukie Kalevala-eepossan runot, tutkie vienankarjalaisien elämyä ta istorijua koškijua ainehistuo šekä kyšellä tietäjie kotišeutututkijie.

Pruasniekkastolalla karjalaisissa kylissä oli aina äijän kaikenmoisie ruokie ta sriäpnie. Tavan mukah juhlapäivien loppupuolena oltih piirileikit ta tanššit.

Pruasniekkoja meijän kylissä niise šuatettih juhlie. Nelläš kilpailija Milana Grušetskaja kerto, jotta kyläläiset ruvettih valmistautumah pruasniekkoih etukäteh, äijyä aikasemmin ta pruasniekat tavallah jatuttih monta päivyä.

Rahvahanpruasniekkoja nytki pietäh Kalevalašša, Vuonnisen, Jyškyjärven, Haikol’an kyläššä. A šiinä, missä on kanšanhuvit, tanššit ta piirileikit, aina on tietyšti nuorisuo. Eihän šuotta juuri kešäpruasniekoissa neiččyset ta prihat toini toiseh tuttavuššuttih, a myöhempäh jo i kosijie lähetettih. Šyyškautena paikallisilla pat’vaškoilla riitti työtä, ne ošallissuttih kos’s’ontah, ohjattih häitä, toteutettih ritualija, kumpaset šuojattih yhtehmänijie.

Koulukilpailun erikoisuona oli še, jotta uhtuon kaunottarilla oli luja ta voimakaš kannatuš. Kilpailijien luokkatovarissat ičeki tultih kanšalliset puvut piällä, tanššittih piirileikkie, kisattih karjalaisie kisoja ta kovilla räpytykšillä kannatettih neiččysie.

Kilpailun kotitehtävä oli kaikista makein – arvoštelijat šuatih maissella kaikenmoisie sriäpnie: hillo- ta puolašankija, kalittoja ta keitinpiiraita.

Kilpailun arvoštelijien ieššä oli vaikie tehtävä – valita voittaja. Vet kaikki neiččyset oltih ylen taitajat, alykkähät ta hyväččäiset. Jokahini neiččysistä oli tuon korkien Uhtuon kaunotar -arvon arvoni. Kalevalan koulun ta šamalla kilpailun arvoštelukunnan johtajaki Svetlana Bel’ajeva oli šamua mieltä, ilmottaen kilpailun tulokšet. Kuitenki šuurimman ošan iänilöistä oli annettu Kolesnikovič Kristinalla ta hiän tuli tänä vuotena Uhtuon kaunottarekši.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat