Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oman voiton omistan Anuksenlinnale

Jelena Kudel’nikova Al’ona-bunukanke da Leonid Jakubovič. Jelena tuli kižah Moskovah ruutis. Häi pajattau nämmis kost’umois Koivikko-pajojoukos, kuduas häi on ojuajannu.

Myö, kaččojat, aiven kannatammo kižuajii, kiirrummo oigieloi kirjaimii da sanoi kižuajile divanal istujes, rounoku hyö meidy kuultah. Ga ei jogahizel lykystä puuttuo kižuajan sijah. Enämbi 30 tuhattu kirjastu tulou programman poštale kaččojis, kaikin hyö tahtottas suaja kuččumine da yhtyö TV-kižah.

Minul lykysti vai kahtenkymmenen vuvven vuottamizen jälles. Pole čudes -kiža sai allun vuvvennu 1990, silloi minä rubeingi iče keksimäh sanaristikkölöi. Sit Olonija-lehten toimittajan kehitykses minun sanaristikkölöi ruvettih painamah piirilehtes. Kaksi kerdua työnnin omii sanaristikkölöi Pole čudes -kižah, kerran opin ozua soittamalgi. Aijan aloh jätin tämän idein. Ihan vuottamattah tänä vuon tuhukuul Anuksen piirin administratsien kul’tuuruozasto kehitti minuu lähtemäh kižah. Keräle minä otin oman Al’ona-bunukan, kudai pajattau Anuksen taido- da joudoaigukeskuksen tyves toimijas Laduški-joukos. Meidy vuotettih Ostankino-TV-keskukseh 12.30 aigua 24. kevätkuudu. Myö bunukanke olimmo sie aijemba miärättyy aigua da näimmö, kui kaččojat mennäh Davai poženimsa da Zdorovo žit’ -TV-programmoih. Meijän mieldy kiinnitti kai... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat