Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šanelun enšimmäisie tulokšie

Tämänvuotisen šanelun kirjuttajilla oli juattu erikoiset paperit ta kynät, kumpasissa oli šanelun logo. // Kuva: Elina Potapova

Petroskoissa šaneluo kirjutettih yliopiston tiloissa. Tapahtumah keräyty šuomelais-ugrilaisen koulun opaštujie, koululaisie Petroskoin koulušta №2, ylioppilahie, karjalan kielen iltakurššijen opaštujie ta karjalaisie piirilöistä. Tänä vuotena kaikki kirjutettih šamua tekstie, vain omalla murtehella. Šuomelais-ugrilaisen koulun opaštaja, karjalan kielen oppikirjojen luatija jyškyjärviläini Jelena Pankratjeva luki šaneluo vienakši. Karjalan ratijon toimittaja ta Oma pajo -kuoron laulaja Nadežda Bukina luki šaneluo livviksi. Kielen, kirjallisuon ta istorijan institutin tutkija ta Karjalan Rahvahan Liiton aktivisti Aleksandra Rodionova luki šaneluo lyydiksi. Šaneluo kirjutettih ta vielä i kirjutetah piirilöissä. Karjalan ta vepšän kirjakielen päiväkši šanelu oli jo kirjutettu Segežašša, Luušalmella, Alavoisešša, Jessoilašša, Čalnašša.

– Šaneluo kirjutettih šeiččemen henkie paikallisen kirjašton tiloissa, kertou KRL:n Luušalmen aktivisti J'egor Karjalaini, – hyö ei tahottu tarkistua šaneluja paikan piällä, vain otettih ne kotihih. Šanelun aikana vaikeukšie šynty näijen šanojen kera: eruomma, jäi, šakaroilta, šyöy, gor`a, šanuakana.

– Myö kirjuttima šanelun karjalan kielen kurššiloilla Kalliolan kanšalaisopistošša, Helsinkissä, kerto šanelun vetäjä Darja Markelova, – šanelu mäni ylen hyvin. Šiihi otti ošua viisi henkie. Šaneluja tarkistima paikan piällä. Tulokšet ollah hyvät! Kaksi henkie šuatih 96 pistehtä, muut – 92, 91 ta 79 pistehtä. Erehykšie oli niissä šanoissa, missä oli šuhu š/terävä s:kirjaimet.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat