Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kanšalaisien vaštahoton päivä

Petroskoin polkupyöräliikkehen peruštaja Anastasija Nerovnaja vaštahotolla Karjalan piämiehen Artur Parfenčikovin luona. // Kuva: Leonid Nikolajev

Karjalašša enšimmäistä kertua oli järješšetty Yhtenäini kanšalaisien vaštahoton päivä. Še piettih Karjalan piämiehen virkua toimittajan Artur Parfenčikovin alottehešta.

Šulakuun 22. päivänä Karjalan piämieš, hänen šijahiset, ministerit otettih vaštah kanšalaisie, kumpaset kiännyttih virkamiehien puoleh eri kyšymykšien kera. Etukäteh kirjuttautu 350 henkie, ka toisillaki ihmisillä oli mahollisuš šuaha kertuo omista proplemoista. Niin Yhtenäisenä kanšalaisien vaštahoton päivänä Karjalan halličukšešša kävi 467 ihmistä.

– Ihmisien kyšymykšien ta pyyntöjen ratkaisomista varoin on annettu neuvot vaštuuhenkilöillä, kirjutti Artur Parfenčikov omalla šivulla VK-sosialiverkoštošša. – Mie olen varma, jotta šemmoset avonaiset tapuamiset autetah järještyä šuora dialogi vallan ta kašalaisien kešen.

Yhtenäini kanšalaisien vaštahoton päivä järješšetäh Venäjällä talvikuušša, ka Parfenčikov ehotti pityä šemmosie päivie joka vuosinellänneš kuin Petroskoissa, niin ni Karjalan kaikissa piirilöissä. Karjalan piirilöissä kannatettih piämiehen alotehta ta niise järješšettih kanšalaisien vaštahotto šamana päivänä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat