Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan Šivissyššeura myönti anšijomerkit Karjalan eläjillä

Anšijomerkin myöntämällä Karjalan Šivissyššeura tahtosi ošoittua arvoššušta kanšanrunouven tutkijan Aleksandra Stepanovan tutkimuštyötä kohti. // Kuva: Natalja Denisova

Valentina Saburova šai anšijomerkin Helsinkissä pietyššä Karjalan Šivissyššeuran heimopruasniekašša, 9. šulakuuta. Rudolf Toivosella ta Aleksandra Stepanovalla anšijomerkit myönnettih Karjalan Rahvahan Liiton järještämäššä juhlatilaisuošša, Petroskoissa. Yštävälliseššä ilmapiirissä čäijystolan viereššä anšijomerkit oli kiinnitetty päivänšankarien rintoih.

– Kielen ta kulttuurin kehittämini ta šäilyttämini elinvoimasina on KŠŠ:n toiminnan piäšuuntana, kerto Karjalan Šivissyššeuran šihteeri Eila Stepanova. - Karjalan Šivissyššeuran halličuš antau joka vuosi anšijomerkkijä niillä kunnivoihmisillä, kumpaset eissetäh šeuran arvoja ta ruatah karjalan kielen ta kulttuurin hyväkši. Tänä vuotena šeuran halličuš piätti antua anšijomerkit kahella karjalaisella, Petroskoin eläjällä.

Eila Stepanova lyhyöšti kerto Aleksandra Stepanovan ta Rudolf Toivosen ruavošta ta šen merkitykšeštä kaikilla karjalaisella ta Karjalan Tašavallallaki. Näillä anšijomerkkilöillä Karjalan Šivissyššeura ošoittau Stepanovan ta Toivosen ruavon tärkeyttä.

Čäijystolašša illačun vierahat paistih entiseštä elämäštä, omašta ruavošta, yhtehisistä tuttavista šekä šuunnitelmistaki. Äijän hyvie lämpimie šanoja oli kerrottu päivänsankariloilla.

– Rudolf on niitä harvinaisie miehie, ken uškaltau ruveta näin šeikkasih ta šuurih hommih, uškaltau pakautella vaikka kuin šuurie herroja asien hyväkši ta aina on huolissah mistänih karjalaisešta jutušta tahi ihmiseštä, kerto Toivosen työkaveri ta sussieta Valentina Karakina.

Illačun aikana Rudolf Trofimovič muissutti Juakko Rugojevin 100-vuotispruasniekašta, mi tulou 2018 vuotena. Hiän ehotti kirjuttua kirjasen Karjalan tašavallan Kulttuuriministerijöh Karjalan Rahvahan Liiton puolešta, jotta ruveta hommuamah Juakko Rugojevin muistopaččahan tahi rintaveissokšen ašettamista Koštamukseh.

– Aleksandra Stepanovna jätti tutkijan ruavon šiinä ijäššä, konša ois voinun vielä jatkua šitä, Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin tutkija L’udmila Ivanova kerto, – Ylen tärkie ta vaikie homma on valmistua ta kašvattua nuorempie tutkijie omah tilah ta jättyä mieliruavon toisella. Aleksandra Stepanovnan tytär, Eila Stepanova, jatkau muamoh ruatuo – tutkiu karjalaisie itkuviršijä.

Aleksandra Stepanova kerto, jotta rupesi kirjuttamah elämäkertua. Čäijykuppi kiäššä Aleksandra Stepanovna nakro, jotta konša hänen tytär šoittau ta kyšyy kuin hiän eläy, niin hiän vaštuau: ”Viijennen luokan jo lopetin, nyt olen kuuvvennella luokalla!”.

Näin yštävälliseššä ilmapiirissä Karjalan Šivissyššeuran anšijomerkit oli čäijyllä pešty.

– Karjalan Rahvahan Liiton puolešta kiitämmä Karjalan Šivissyššeurua, meijän monivuotista yštävyä ta partn'orie, täštä hyväkšynnäštä. Tämä tunnuššuš on ylen tärkie päivänšankariloilla ta i meilä kaikilla. Rudolf Toivonen, Aleksandra Stepanova ta Valentina Saburova ollah mahtavat personat karjalan kielen ta karjalaisien kulttuurin šäilyttämiseššä, šano Natalja Vorobei.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat