Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#18 (1358)


 • #18(1358) | Kandurahvas   Jurii Fomkin
  Nuamoilu... Meijän lapsusaijan kylä, Oniegan rannikon piirin Šuojun kuuluju pieni karjalaine hieru niemimual, kolmel puolel hieruu on Ukšjärvi

 • #18(1358) | TazavalduNatalja Antonova
  Oraskuun 11. päivänny Petroskoil piettih Karjalan tazavallan karjalazien VIII kerähmön valluttuloin nevvostolazien prezidiuman istundo. Paginal oli kaksi suurembua pygäldy: Karjalan piämiehen käskyn novvandu kerähmön rezol’utsien mugah da karjalan kielen valdivollizen stuatusan hommuandu.

 • #18(1358) | KKKNatalja Antonova
  Mierole ravien viestin työtty Vieljärven Karjalan Kielen Koin seinih hommattu N’apukat-nimine kielipezä ruadau tostu kuudu. Täkse hyväkse sie piettih muga sanottu avvonazien veriälöin päivy.

 • #18(1358) | NuorisoMaikki Spitsina
  Petroskoin Lapšien ta nuorison luomistalo täytti 80 vuotta.

 • #18(1358) | KRLNatto Varpuni
  Petroskoissa karjalan kielen kurššija järješšetäh jo monta vuotta peräkkäh. Opaššušvuosi keštäy šajekuušta oraškuuh šuaten. Šen lopušša tavan mukah Karjalan Rahvahan Liitto järještäy opaštujilla pruasniekkaillačun, kumpasen aikana paissah opaššukšen tulokšista, esitetäh karjalaista kulttuurie ta juatah tovissukšie.

 • #18(1358) | Tašavalta Olga Melentjeva
  Ennein Voitonpäivyä, 5. oraškuuta Karjalan tašavallan piämiehen virkua toimittaja Artur Parfenčikov vieraili Periodika-kuštantamošša ta tapasi kanšalliskielisien lehtien etuštajien kera.
Partn`ourat