Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalazien kerähmö kajahtahes

Nevvostolazien prezidiuman istundo Petroskoin keskučas. // Kuva: Natalja Antonova, “Oma Mua”

Vuozi on lähenemäs suuren kerähmön piettyy. Sidä, kui valdivonelimet todevutetah piämiehen käskiettyy ruaduo, saneli prezidiuman väile kanzallizen poliitiekan ministran sijahine Jelena Migunova. Enzikse, yhtes rajonoin paikkukunnoinke on allettu ruado, kuduan ruattuu suajah selväkse karjalan rahvahan kompaktizet eländypaikat. Täkse aigua enzikäytös ollah rahvahanlugemizen 2010 tulokset, kudamien mugah nävytäh kohtat, kus meigävellie eläy eniten. Korvan tuakse pandavua: Vieljärven da Tuuksin kylis karjalastu toizih rahvahih verraten eläy yhten verdua – 66,9%. Se on suurin miäry toizih kohtih verraten. “Kandurahvahan kompaktine eländypaikku” on kyzymysalaine da vie tutkittavu sanondu, yhtelläh se on tärgei valdivollistu poliitiekkua noudajes.

Baltiekkumerensuomelazien rahvahien kielellizen resursumediakeskuksen hommuandu Periodika-julguamon pohjale kuuluu myös piämiehen käskyloih. Se tarviččou enne kaikkie varua. Pakičus on työtty ENI CBC Karelia -rajoi ylittäväh yhteisruadoprogrammah, kudamaspäi vuotetah vastavustu.

Karjalazien muutandan Tverin mualoile 400-vuozipäivii pietäh čotil. Karjalan tazavallan päiviä pietäh Tverin oblastis 21.ligakuudu, ga jo huomei Lihoslavl´as algavuu kanzoinväline konferensii “Tverinkarjalazet: 400 vuottu Tverin mual”, kudamah yhtytäh meijän puolen rahvas.

Karjalan opastusministerstvu on suannuh tänä vuon federuallizet standartat alguškolien opastusprogrammoih, kudamien mugah karjalan, suomen da vepsän opastamizel on lujembat pohjat. Avvonazekse jiäy kyzymys kul`tuurualan ruadajien ližäpalkoih näh, juuri niilöile ket käytetäh ruavos karjalan kieldy... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat