Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oppivuosi takana

Jo toista vuotta karjalan kielen kurššien loppuillačču piettih Karjalan Kielen Koin tiloissa Vieljärveššä. Tilaisuon aikana tovissukšet šuatih 62 henkie. // Kuva: Natto Varpuni

Karjalan kielen kurššien opaššušvuosi 2016–2017 loppu. Tavan mukah Karjalan Rahvahan Liitto järješti opaštujilla pruasniekkaillačun, kumpasen aikana paistih opaššukšen tulokšista, esitettih karjalaista kulttuurie ta juattih tovissukšet. Jo toista vuotta kurššien loppuillačču pietäh Karjalan Kielen Koin tiloissa Vieljärveššä. 

 

Ne, ket viime vuotena käytih Vieljärveššä kurššien loppuillačušša, tovissettih, jotta männyön vuuvven aikana Koissa äijä mitä on muuttun. Kaikki ihaššuttih, kun nähtih uuvvet rappuset, mit viijäh toisella kerrokšella.

Illačun alušša Koin emäntä Nina Barmina kerto lyhyöšti Karjalan Kielen Koin istorijašta ta niistä projektiloista, mit Koissa toteuvutah tällä hetkellä.

Šiitä Koin teatteriryhmä esitti omua uutta näytelmyä “Šeiččemen tähtie”. Näytelmä oli karjalan kielellä. Ei jokahini kurššilaini malttan hyvin artistojen karjalankielistä pakinua, ka ne, ket maltettih, issuttih itku šilmissä. Esitykšen teema oli niin herkkä ta läheni kaikilla.

Spektaklin jälkeh pakinavuoro šiirty karjalan kielen opaštajilla. Hyö kerrottih omista opaštujista ta annettih heilä tovissukšet.

– Karjalan kielen kurššiloilla myö opaštuma karjalan kielen kirjaimikon, kerto livvin murtehen opaštaja Anastasija Afanasjeva, – kerkisimä opaštuo melkein kaikki šijat, verbien taivutukšet, numerot, adjektiivit, värit. Meilä oltih erilaiset pakinateemat: ihmisen ulkonäkö ta luonnon piirtehet, ammatit, tervehyš, oma koti, vuuvvenajat, karjalaiset šyömiset, Karjalan luonto. Myö opaštuma kertomah ičeštä, omašta pereheštä, opaštuma kirjuttamah onnitteluja karjalan kielellä. Varšinaisien tuntijen lisäkši ošallistuma erilaisih karjalaisih pitoloih, kävimä Kanšallisešša teatterissa, missä kaččoma karjalankielistä näytelmyä, kirjuttima karjalankielisen šanelun, kävimä Oma Mua -lehen toimitukšešša.

Opaššušvuotena 2016–2017 kurššien opettajina ruattih vienan murtehen opaštaja Jevgeni Karakin šekä livvin murtehen opaštajat Anastasija Afanasjeva, Tatjana Baranova ta Svetlana Kondratjeva. Karjalan Rahvahan Liiton halličukšen piälikkö Natalja Vorobei jako opaštajilla kiitoškirjasie ta lahjoja ta kiitti heitä monivuotiseštä hyväštä ruavošta karjalan kielen opettajina, oman kulttuurin kannattajina ta Karjalan Rahvahan Liiton aktivistiloina.

– Karjalan Rahvahan Liiton puolešta šanomma šuuret passipot Karjalan tašavallan Kanšallisušpolitiikan ministerijöllä, kumpani kannatti karjalan kielen kurššien loppuillačun järještämistä, korošti KRL:n halličukšen piälikkö Natalja Vorobei. – Tämmösissä matkoissa ne, ket opaššutah karjalan kieltä Petroskoissa, šuahah vielä enemmän tietoja karjalaisista ta kačotah, millä karjalaini kylä eläy ta kuin šiinä šäilytetäh ta kehitetäh karjalan kieltä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat