Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#2 (1342)


 • #2(1342) | Lähtin minä LäkköilähOl'ga Ogneva
  Lopotin Linnamäki on arvokas vardoittavu luonnon da istourien mustomerki. Linnamäilpäi nägyy kogo Kurkijoven kylä.

 • #2(1342) | KandurahvasValeri Sidorkin
  Nikolai Abramovan kel minä tuttavuin 2000-luvun allus. Sil aigua olin yhtehizes ruavos Karjalan sanomat-, Kurjer Karelii- da Molod’ožnaja gazeta Karelii -lehtien kel. Puaksuh kävyin Titovan pihale, kus oldih nämmien lehtien toimitukset, omii kirjutuksii suattamah. Kerran tulin toimitukseh vähästy enne yheksiä čuassuu da näin: pertispäi ozuttihes ruznas, minuu nuorembi mužikku käzipaikku olgupiäl da lähti toizeh kerrokseh, kus oli käzaste.

 • #2(1342) | Kylän elostu   Ivan da Al'ona Makarovat
  Mennyt vuon meijän muamo Nina Sem’onovna Makarova täytti 75 vuottu. Tämä kirjutus on meijän kunnivon da suvaičuksen merki hänele.

 • #2(1342) | Perintehet   Jekaterina Lobastova
  Kuošali on rahvahan kulttuurin ainutluatuni ilmijö. Šen muovošša, korissukšešša ta lankašša, kumpani šiitä tulou, on hyvin monta merkityštä.

 • #2(1342) | Uutisie piirilöistä   Sari Heimonen
  Šuomelais-ugrilaisen muajilman kulttuurikylä -ohjelman rajoissa pyhänäpiänä, 15. pakkaiskuuta, Vuokkiniemeššä piettih Lumifestivali.

 • #2(1342) | KRLNatto Varpuni
  Karjalan Rahvahan Liiton järještämä karjalankielisen šanelun kirjuttamini on tullun hyväkši perintehekši ta šuurekši tapahtumakši koko Karjalašša. Viime vuotena šanelun kirjuttamiseh liitty yli 230 henkie Karjalašta ta Šuomeštaki.
Partn`ourat