Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kielen šanelu -aktijo noušou uuvvella tašolla

Karjalan Rahvahan Liiton jäšenet ta Karjalan tašavallan Koulutukšen kehityšinstituutin ruatajat mietittih yheššä tulovan aktijon järještämistä. // Kuva: Kuva otettu KRL:n vk.com-nettišivulta

Karjalan Rahvahan Liiton johtajan Natalia Vorobein mieleštä tänä vuotena šanelun kirjuttamiseh yhtyy vielä enämmän rahvašta:

Myö piättimä kyšyö apuo Karjalan Tašavallan Opaššušministerijöltä, järještön johtaja kerto, – hyö omalta puoleltaki voijah kuččuo ošallistumah tähä tapahtumah karjalan kielen opaštajie, koululaisie ta päiväkotijen kašvattajie šekä levittyä tietuo šanelun kirjuttamisešta ta šen tulokšista omilla Internet-resurssiloilla. Karjalan tašavallan Koulutukšen kehityšinstituutin tiloissa pietyššä pakinašša šynty ideja šiitä, jotta tätä aktijuo varoin olis hyvä kekšie oma karjalankielisen šanelun emplema, mi vois piiruštua aktijon sertifikattiloih ta lahjoih ta mi tulevaisuošša tulis rahvahalla tutukši.

Koulutukšen kehityšinstituutin asientuntijat ehotettih šamoin analisoija šanelun tulokšie: ei vain kaččuo, mimmoni kielitašo šiula on, ka kerätä kaikki ruavot yhteh šanelun kirjuttamisen jälkeh ta tutkie, missä piirissä mimmosie virheitä luajitah ta onko ne oikeita virheitä vai oman alovehen murrehšanoja ta erikoisukšie. Tämä teema olis mukava Petroskoin valtijon yliopiston Itämeren-šuomelaisien kielien ta kulttuurin laitokšen opaštujilla ta Karjalan tašavallan kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin tutkijilla.

– Tänä vuotena myö kirjutamma šaneluo karjalan kielen kolmella murtehella, Natalja Vorobei jatko, – muutoma ihmini kyšy miulta viime vuotena, jotta mintäh meilä ei ole lyydinkielistä tekstie. Šilloin ne, ket maltetah vienua kirjutettih šaneluo vienakši, kaikki muut – livviksi. Tänä vuotena aktijo noušou korkiemmalla tašolla, niin miun mieleštä pitäy, jotta šiinä karjalan kielen kaikki kolme murrehta oltais käytöššä ta näkyvissä. On meilä aktiivisie lyydiläisie Petroskoissa ta piirilöissäki, ket voitais kirjuttua šaneluo lyydiksi. Täššä hommašša kučumma apuh lyydin kielen tutkijie, jotta hyö löyvettäis šopivan lyydinkielisen tekstin.

Tavan mukah šaneluo karjalan kielellä rupiemma kirjuttamah Karjalan ta vepšän kirjakielen päivän yhteyveššä (20. oraškuuta). Aktijon tarkotuš on vetyä karjalaisien huomijuo omah kieleh ta antua enämmän tietoja karjalan kieleštä ta karjalaisista kaikilla Karjalan tašavallan eläjillä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat