Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lumifestivali toi äijän hyvyä mieltä

Šuurta kiinnoššušta herätti köyvenvetokilpailu, šitä piettih erikseh lapšien ta aikuhisien kešen. // Kuva: Vitali Nikulin

Ilomieltä ta luntaki oli ihan riittäväšti. Festivalin teemana oli Tuatto, muamo ta mie -urheilija pereh. Tapahtumah ošallissuttih lapšet, nuoret ta aikuhiset – yhteheš keräyty noin 250 ihmistä Vuokkiniemeštä ta Koštamukšešta. Ta kun tiijämmä, jotta Vuokkiniemeššä eläy 500 henkie, niin paikalla oli šiiš noin puolet koko kylän eläjistä. Festivalin tapahtumapaikakši oli valittu Vuokkiniemen kyläkoulun lähellä olija kenttä. Talvipruasniekka alko nuorien flash-mob esitykšellä, kumpani anto vauhtie koko tapahtumalla. Jälešti festivalin ošallistujat keräyvyttih pelipaikoilla, yhteheš festivalin kilpailuih ošallistu yhekšän joukkuo. Joukot Koštamukšešta ta Vuokkiniemeštä mitailtih voimieh lumijalkapallo-otteluissa ta kyykkäpelissä. Molompien näijen kilpailujen voittajiksi piäštih vuokkiniemiläiset joukot.

Šuurta kiinnoššušta herätti köyvenvetokilpailu, šitä piettih erikseh lapšien ta aikuhisien kešen ta še keräsi ylen äijän ošallistujie. Kilpailujen voittajat šuatih diplomit ta muistolahjat.

Monet festivalin veirahat koroššettih, jotta pito oli hyvin järješšetty ta toi kaikilla äijän hyvyä mieltä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat