Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kojonsaari – Karjalan Dominikana

Kurkijoven murdehes kojokse sanottih kuikkua. Kuikka on olluh ristikanzan nimennygi. // Kuva: Ol’ga Ogneva.

Ei loitton Kurkijoven kyläs on pikkaraine Vätikän kyläine. Sen tyves olijua Kojonsuardu internetas eri paginfoorumoil puaksuh sanotah Karjalan Dominikanakse. Mikse Luadoganjärvel olii suari turistoin keskes on suannuh moizen nimen, ellendät hedi sen nähtyy. Kojonsuari on kuulužu aiga suuril monen kilometrin pitkil hiekkurannoil. Hiekku on hieno da valgei, Luadogas ei nävy vasturandua, uallot ollah korgiet ku merel. Kojonsuarel Hiijenmäin alapuolel kazvau harvinaine ruskeioksupaju da randunižu, meren rannal kazvaju heiny, kudaman jyvii voibi syvvä. Se jäi mustokse niis ennevahnallizis aijois, konzu Luadogu oli merenny. Sanotah, randunižuu syödih Valamon manasterin manuahat.

Jo 1900-vuozien enzimäzel puoliškol Kojonsuari oli kuulužu huogavuskohtu. Kojonsuaren suuril hiekoil oli hyvä kylbie kezoidu da päivittyö. Kojonsuarele nygöigi suvaijah kävvä huogavumah rahvas, suaren nimi on monien tietois, ga tämä nimi arbaituttau. Mibo on Kojonsaari? Nimes hedi nägyy, ku se ei ole ven’alaine. Ongo se sit karjalaine vai suomelaine, ku vuodessah 1940 Kurkijoven ymbäristö oli Suomen alaine?

Sanotah, buito Kojonsaari on vahnu Vätikän suari. Da tämä Kojonsaari on uvvembi nimi, kudai jiävihes silloi, konzu sinne tuli uuttu eläjiä Suomespäi, Savospäi, sanou paikannimistön tutkii, filolougientiijon douhturi Irma Mullonen.

Uuttu eläjiä Suomespäi tänne, kuigi Karjalan Kannaksele, tuli vuvven 1617 jälles, konzu Ruočin da Ven’an välil allekirjutetun rauhansobimuksen jälles nämmä muat jiädih Ruočile. Silloi tiä elettih karjalazet, ga heil pidi jättiä omat koit da konnut da pajeta Ven’ale, ku ei tahtottu vaihtua omua pravoslavnoidu vieruo toizeh. Nenga roittih tverin karjalazet. Tyhjile mualoile uuzi valdu käski muuttuo savolazii, ku olis kes ottua veruo, nalogua. Nenga Luadogan rannoil tapahtui enzimäine suuri rahvahan da kielen vaihto...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat