Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Rakennamma huavehen kaupunkie

Karjalan rahvahan Liiton jäšenet kučuttih pruasniekan kävijie ošallistumah mukavih kanšanhuviloih. // Kuva: Natto Varpuni

Tämä oli jo šeiččemeš Tašavallan festivali, kumpaista on vietetty joka vuosi vuuvvešta 2011 alkuan. Festivalin järještämiseh yhytäh tašavallan valtijonelimet, kauppalliset järještöt, šiätijöt, kumpaset järješšetäh kaupunkissa erilaisie urheilu-, taito-, kulttuuri- ta musiikkikenttijä.

Tänä vuotena pruasniekan ohjelmašša oli käsityö, mualauš, ta pereh -kilpailuja ta muuta huvi-ohjelmua. Kirovin aukijon piälavalla oli pruasniekkakonsertti ta nellännen luokan opaštujien tanššiajiset. Šamoin aukijolla toimi kanšallini bulevardi, missä joka kanšalla oli ašetettu oma teltta. Šiinä oli venäläisien, karjalaisien, azerbaidžanilaisien, ukrainalaisien, moldovalaisien, jevrein, uzbekkien, tadžikkien, georgilaisien telttoja. Joka kanša esitti omua kulttuurie ta perintehie ta petroskolaiset voitih tutuštuo kaikkih. Karjalan Rahvahan Liitto niise ošallistu täh pruasniekah ta kerto ihmisillä karjalan perintehistä ta kulttuurista. Šiinä oli voinun yhtyö muasterioppih ta luatie omin käsin karjalaisen lipun. Lapšilla oli valmissettu erilaisie pelijä ta kaikilla halukkahilla piettih lemmennoššon ritualie, min jälkeh Karjalan Rahvahan Liitto myönti tovissukšet kaikilla ritualin läpi käynehillä.

Pruasniekan aikana toimi eläimien turvakojin Tie kotih-kenttä, missä oli voinun tutuštuo kojittomih eläimih, turvakojin tomintah, šuaha positiivisie emotijoja ta äšen löytyä ičelläh uuši yštävä kotielukka.

Lišäkši 28. oraškuuta Venäjällä piettih Pyöräilyparaati-päivyä. Še on järješšetty Venäjän Liikennehministerijön tuvella. Vuuvvešta 2016 tätä tilaisutta on ruvettu pitämäh joka vuosi oraškuun viimesenä pyhänäpiänä. Pyöräilyparati-aktijoh on yhtyn noin 60 Venäjän kaupunkie. Tänä vuotena Moskovan Pyöräilyparatih keräyty ošallistujien ennätykšellini luku (noin 40 000 ošallistujua). Karjalaššaki Pyöräilyparatih yhty kahekšan kaupunkie: Petroskoi, Sortavala, Karhumäki, Puudoži, Louhi, Lahenpohja, Aunuš ta Mujehjärvi.

Petroskoin Pyöräilyparatin teemana oli Kornei Čukovskin šanat ”Jehali medvedi na velosipede, a za nimi...” (Ajettih kontiet polkupyörällä, a niijen peräššä...) Ta niijen peräššä oli vaikka mimmosie hahmoja. Petroskoilaiset valmissettih ta ommeltih tätä paratie varoin eri hahmojen pukuja. Šiinä oli  kiššoja, oravie, apinoja, noršuja, hamsterija ta muijen elukkojen pukuloih šuoritunuita pyöräilijie, kumpaset keräyvyttih yhteh pitämäh iluo. Paratih ta pruasniekkah ošallissuttih kuin lapšet ta niijen vanhemmat šamoin ni vanhemman polven etuštajat. Šiinä šai nähä, kuin äijän ihmisie käytetäh polkupyörie ekologisena liikennehvälinehenä. Pruasniekan puittehissa oli pietty arpajaiset, kumpasien tulokšet ilmotettih piälavalla ta voitaja šai uuvven polkupyörän.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat