Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Verkoloil pyydäjil maksau eččie

Tämän kyzymyksenke uvvessah kuigi viizi vuottu tagaperin matkain Karjalan mua-, kalastus- da mečästystalovuon ministerstvah. Tiijän hyvin sen, ku karjalazii kalastajii se dielo ylen äijäl huolestuttau. Luadogas da Oniegas ymbäri olijoin kylien rahvas tovel ollah putin beketis. Enzimäi opittih vie rähkistelläkseh, vastustua vähäzel, ga paikallizet virguniekat vihjattih Piiterih da Moskovahpäi, kus piälystetäh nämmii kyzymyksii da vastatah yksimielizesti. Kerran ei sua – sit ei sua. Rahvahan mieldy alendettih. Jogahine kalastai elätteleh tämän probliemanke kui maltau.

Yhtelläh eččie maksau. Paikallizes ministerstvaspäi minuu hozi työttih toizeh ečindykohtah – Kalastuksen federuallizeh profiiliagentstvah, ga ehtittih sanuo sen, ku putilleh luajittuloi pakičuksii da kirjazii rahvahaspäi eibo ole olemas... Ku niidy olis eri kylispäi da hyvin abrikuittuloi, yksi toizen peräh da vie ualkirjutuksineh, federualat ruvettas niidy kaččomah. Toizin sanojen, kalastajil ei pidäs pyydiä peitoči da varaten, a pidäy oppie panna väit yhteh da ruveta rohkiesti eččimäh ielleh.

Enzimäzekse, yhtes tiedomiehenke pidäy luadie kirjalline sellitys mindäh verkoloil pyvvändy järvirannois eläjäl rahvahal ei ole pahanruandu, a kuuluu elaigah da talovuoh. Kala on perindölline piäsyömine, sidä syvväh äijin. Se on jo meijän geenois. Karjalazethäi jo sadoi vuozii suahah kalua perehel syödäväkse verkoloil. Ongeh puuttuu vai kažiloile da talven aigua vačan mujutandah. Verkoloil suadih sen verdua min pidäy perehel, ei enämbiä. Valdivon da paikkukunnoin dielo olis hommata kaiken sen kunnolleh, avvonazesti, ku jogahine suas syöndäh niškoi sen min tarviččou. Pahanruandu on kontroliiruittavu tsiviilizesti... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat