Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Petroskoi Andrei Uimosen mualaukšissa

Andrei Uimosen mualaukšet avatah kaččojilla tutun Petroskoin uuvvešša valošša.

Petroskoilaisen Andrei Uimosen työelämä on kirjava. Ammatiltah ratijo-inšeneri hiän monta vuotta oli toimin tuotantoalalla. Myöhemmin alotti oman bisnessin.

Andrei rikeneh kävi Piiterissä ta niijen matkojen aikoina hiän tykkäsi käyvä Eremitašissa ta Venäläiseššä musejošša. Tiälä oli voinun vähäkši aikua unohtua kaikki elämän kiirehet ta nauttie tunnettujen venäläisien ta ulkomualaisien taiteilijien mualauštöistä. Kaikki tämä innoššutti Andrei Uimoista ta hiän iče rupesi mualuamah.

Alušta še oli yksistäh harraššuš. Ei niin ammuin Andrei piäsi eläkkehellä ta aivan tosissah kiänty mualauštaitoh. Hänen kiän alta rupesi ilmeštymäh lukusie mualaukšie, kumpasissa hiän näytti taiteilijan šilmin oman kotikaupunkin ta kotišeuvun kaunehutta.

Kešäkuun alušša Kanšallisien kulttuurien keškukšešša avautu Andrei Uimosen henkilökohtani näyttely nimeltäh ”Miun Petroskoi”. Näyttelyššä on esitetty noin 40 mualaušta, kumpaset ikäh kuin uuvveštah avatah kaččojilla tutun Petroskoin. Andrei Uimosen mualauštyyli on lähellä impressionismie. Mualaukšissa kaupunkin näkymät on esitetty epäšelväšti, pehmiešti, ikäh kuin minnih haiveron läpi, mi nousi eteh vesišajen tahi pakkasen takie. Tämä pehmeyš antau tämän taiteilijan mualaukšilla erikoisen viehättävyön.

Miun Petroskoi -näyttely on avoinna 23 kešäkuuta šuaten.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat