Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Arhiivadokumentit on avattu vapuah käyttöh

Kaikista aikasin Šuomen Kanšallisen arhivan šäilöššä olija dokumentti. Šuojakirja 1316 vuuvvelta. Kuninkaš Birger takua Ruočin lajin mukasen ruumehen ta omaisuon šuojan Karjalan naisilla.

Documenta Carelica -tietoportali on Karjalan ta Šuomen Kanšallisien arhiivojen yhteistyön tuloš. Ideja portalin luatimisešta šynty 2013 vuotena, šilloin kun Karjalan Kulttuuriministerijön delegatijo kävi vierailumatalla Šuomešša. Karjalan Kulttuuriministerijön etuštajat käsiteltih tätä teemua tapuamisešša Šuomen Kanšallisen arhiivan johtajan Jussi Nuortevan kera. Talvikuušša 2016 Šuomen konsulatissa Moskovašša oli allakirjutettu šopimuš portalin luatimisešta ta šiitä lähtien oli alkan šen täyventämistyö.

– Myö halusima enši šijah šiirtyä portalin šivuilla ne dokumentit, kumpaset herätetäh eniten kiinnoššušta, kerto presentatijošša Kanšallisen arhiivan johtaja Olga Žarinova.

Tällä hetkellä portalin šuvuilla on esitetty šuuri miärä dokumenttija, kumpaset košetah Luatokan Karjalan, entisen Viipurin gubernijan kolmen ujezdin – Sortavalan, Salmin ta Kurkijoven – istorijua. Talvišovan jälkeh nämä alovehet oli luovutettu Neuvoštoliitolla ta ne liitettih Karjalais-šuomelaiseh sosialistiseh neuvoštotašavaltah. Nykyjäh nämä alovehet kuulutah Karjalan Tašavallan Sortavalan, Pitkärannan ta Lahenpohjan piirilöih. Näitä alovehie koškijat dokumentit oli lähetetty Karjalan Kanšallisen arhiivan šäilöh 1980-luvulla Viipurista, Leningradin alovehellisešta valtijonarhiivašta. Niijen joukošša paikannimien luvettelot, volostien ta šeurakuntojen henkiluvettelot ta henkikirjat, metrikkakirjat, hallinnolliset dokumentit, šivissyš- ta oikeušalan dokumentit.

Šuomen Kanšallini arhiiva tarjuou portalin käyttäjillä tutkimuškäyttöh Karjalan alovehen istorijallisie dokumenttija ta karttoja XIV-XX vuosišatojen välistä ajašta.

Presentatijošša Karjalan Kanšallisen arhiivan johtaja Olga Žarinova kerto Documenta Carelica -portalin tärkeyveštä:

– Portali avuau uuvven vaihien arhiivadokumenttien tutkimisešša. Nykyjäh ihmisen ei ole pakko tulla tutkimah ainehistoja arhiivan lukušalih, hiän šuau vapuašti käyttyä ta tutkie arhiivadokumenttija netin kautti etähänä ollen. Portalilla tulou esih äijän mukavie tietoja ta dokumenttija, mit kiinnoššutetah kuin tutkijie, šamoin ni tavallisie ihmisie, kumpaset tutkitah omua šukuo. Opaštujatki varmašti voitais löytyä mielenkiintosie teemoja diplomi- ta tutkimuštöitä varoin.

Portalin ainehistoja tutkimah voit piäššä Karjalan Kanšallisen arhiivan rkna.ru -nettišivujen kautti. Dokumentit portalilla on esitetty venäjän ta šuomen kielellä.

Arhiivojen šuunnitelmissa on jatkua portalin täyventämistyötä. Tähä työh kučutah yhtymäh muitaki tieto- ta kulttuurišiätijöitä ta šeuroja, arhiivoja ta arhiivalaitokšie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat