Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Punatorilta kuulu runoja karjalan ta vepšän kielellä

Karjalan puolešta festivalih ošallistu Karjalan kanšalliskielisen ratijotoimitukšen ruataja ta Oma Pajo -kuoron laulaja Anna Usova (toini vaš.). Festivalin puittehissa Anna ošallistu kanšallisien runoilijien runouštapahtumah, missä esitti Karjalan kanšanr

Moskovan Punatorilla 3. kešäkuuta avasi oveh šamannimini kirjafestivali. Šen järještäjinä ollah federalini kirjapainoalan ta joukkoviessinnän toimisto ta Venäjän kirjaliitto Moskovan Halličukšen ta Venäjän Federatijon Kulttuuriministerijön tuvella.

Festivalih yhty noin 400 kuštantamuo Venäjän eri alovehilta. Šiinä oli esitetty parahie kirjoja karjalan, vepšän ta šuomen kielellä, kumpaset oli painettu 2014–2016 vuosina. Niijen joukošša oltih šanakirjat karjalan kielellä, vepšäläini Virantanaz-eepossa, Olga Ognevan Kumalikko-kirja, Vladimir Brendojevin Suurembua ei ole ozua -runokokoelma.

Festivalin aikana piettih Venäjän rahvahien antologijan esittely. Antologija oli valmissettu Venäjän rahvahien kanšalliskirjallisukšien tukiohjelman puittehissa. Še on enšimmäini kolmešta ošašta. Šykyšyllä näköy päivänvalon lapšienkirjallisuon antologija ta šen jälkeh – proosakirjutukšien antologija.

Esittelyn alušša Kirjallisutta, painoalua ta lukomista kannattajan järješšyškomitietan johtaja Sergei Nariškin lahjotti antologijan enšimmäisen kappalehen Venäjän Kirjaliiton johtajalla Sergei Stepašinilla. Tämä antologija antau runoilijilla mahollisuon tulla tunnetukši koko muašša ta piäššä kanšainvälisellä tašolla.

Yhtehisen humanitarisen kuštantamon johtaja Maksim Amelin kerto, jotta antologijan valmistemiseh, tekstien kiäntämiseh oli kučuttu tunnetut ta kokenuot kiäntäjät ta runoilijat. Kaikki antologijašša esitetyt tekstit ollah korkieluatusie.

Karjalan puolešta festivalih ošallistu Karjalan kanšalliskielisen ratijotoimitukšen ruataja ta Oma Pajo -kuoron laulaja Anna Usova. Anna oli voittan Karjalan tašavallan kanšalliskielillä kirjuttajien alottajien kirjailijien kilpailušša Paraš teoš karjalan kielen livvin murtehella -nominatijošša. Kilpailu piettih talvikuušša 2016. Usovan Lyhyt sana oza -runokokoelma on liitetty käsikirjutukšien luvetteloh, kumpaset 2017 vuotena painetah Karjalan tašavallan b’utžettivaroilla.

Festivalin puittehissa Anna ošallistu kanšallisien runoilijien runouštapahtumah, missä esitti Karjalan kanšanrunoilijan Aleksandr Volkovin Malittu-runon karjalan ta venäjän kielellä. Anna kerto šamoin Karjalan kanšallisen kirjallisuon tilantehešta, šekä yhty Aleksandr Puškinin Ja pam’atnik sebe vozvig nerukotvornij… -runon joukkolukomiseh karjalan, vepšän ta šuomen kielillä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat