Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uuzi vastavus Karjalan mual

Etnoluagerin lapsih niškoi piettih tovellizet luvendot Petroskoin valdivonyliopistos. // Kuva: Elina Potapova, “Oma Mua”

Tavan mugah, luagerih yhtyi piäl 20 školaniekkua Karjalan eri čuppuloispäi. Suuri oza lapsii on rajonoispäi: Vieljärvel, Puadenes, Kalevalas, Kalages da toizis Karjalan kylispäi. Opastuskielen mugah lapset juattih joukkoloih: vepsän, suomen da karjalan kieli (liygi da viena erikseh). Viizi päiviä lapsil oli suuri da mieldykiinnittäi programmu, joga päiviä oli oma aihe: yliopiston päivy, taijon päivy, histourien päivy da tazavallan päivy.

Luagerin aigua školaniekat ehtittih kävvä monih muzeiloih da kul’tuurulaitoksih, Kandelehen kodih, Kanzallizeh muzeih, Karjalazeh pertih. Lapset vastavuttih Karjalan tiedokeskuksen tutkijoinke da Toive-ansamblin artistoin kel. Mieldy myö luageriniekoile oli vastavus Petroskoin valdivonyliopiston opastujienke, kuduat kerrottih omas opastundas da toimindas yliopiston seinis. Tavan mugah, lapset käydih Periodika-julguamohgi, kus hyö tuttavuttih lehtimiehih da kai opittih kirjuttua omii kirjutuksii.

Luagerin hantuzis toimiigi Karjalan rahvahien kul’tuuran da omien kielien škola, kuduan urokoin aigua lapset suadih tieduo kanzallizis pruazniekois da tavois. Ku školaniekat ellendettäs yliopiston opastujien elaigua, heih niškoi piettih tovellizet luvendot. A ku lapset ei väzyttäs luvendolois, net lyhendettih 45 minuuttah. Petroskoin valdivonyliopiston opastajat da Karjalan tiedokeskuksen tutkijat kerrottih Karjalan runoilijois da kirjuttajis, karjalan kirjukieles da sanakniigois...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat