Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kindahas Šuojunjovel

Kusbo vois olla se Itniemi, libo Hiidenniemi? Toinah niemel, kudai hurual rannal työndyy Šuojunjogeh? // Kuva: Ol’ga Ogneva.

Karjalazethäi ilmazen ijän sanellah vesselii zuakkunoi lyhytmielizis Kindahan mužikois. Kindahan nimi buitegu olis ičestäh selgei – onhäi karjalan kieles kaikkien ellendettävy sana kinnas, toizin sanojen alaine. Sanotah, sitgi on lähtenyh kylän nimi. Ongo se muga, vai ei, tiijustammo täl kerdua.

Liygiläzel Kindahan kyläl, mi on sijoitunnuhes Šuojunjoven rannoil, on jo enämbi viittysadua vuottu. Enzimästy kerdua kyliä mainittih vuvvennu 1496 Oniegujärven viijendeksen verokniigois, ga ei Kindahan, vai Itniemen nimel:

“Jyrrin kirjas Kost’antinovičan Saburovan on kirjutettu: uuzi kylä Šuojunjovel Itniemel. Eläi sit oli kirjuttajan aigua Ofonosko, kylvetty oli četverti ruistu. Kuului kyläh Kanzojärvel Kondraškah, pižih kirjuttai pannuh ei”.

Nygöi uvven kirjan mugah kylä Šuojunjovel Kindahas: “Ivanko Jeremejev, Mikitka Sidorov, Pavelko Sem’onov, Stepanko Sem’onov da hänen velleh Ontonko. Kylvetäh peldoh kolme četvertii ruistu, heiniä niitetäh 15 puukeskie, puoli pižii”.

Počinok on täh kieleh uuzi kylä, kuduas on yksi eläi. Vaste seiččemenkymmenen vuvven mendyy kyläs mainitah jo nelli taloidu. Itniemi-nimen tilah tuli Kindahan kylä. Opimmo sellittiä mollemban nimen. Alguammo Itniemes.

– Yhten sellityksen mugah sit vois olla vahnu itämerensuomelaine hiisi-sana. Toinah se on olluh Hiidenniemi. Sit täs vois olla tämä hiisi-sana vahnas alguperäzes merkičykses. Hiisi on pyhä paikku, palvondupaikku, vahnu ezi-ižien kalmisto, kudamua palvottih. Moizet hiisi-paikat tavan mugah ollah korgiembis, kuivis kohtis, kallivoloil. Tämä kylähäi on sijoitunnuhes moizel niemel, kudai vois olla tämä muinaine Hiidenniemi, sanou nimistöntutkii, filolougientiijon doktoru Irma Mullonen... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat