Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lähti senčoih, meni Žil’čoih

Mihail Arhangelan puuhine časounu Žil’čoin kyläs. // Kuva: Margarita Kemppainen

Tämä pienehkö liygiläine kyläine on Anuksen lähäl. Hos kylä ei ole suuri, ga sen nimi on sluavakas. Se on puuttunuh karjalazeh sananpolvehgi. Konzu kentahto lähtöy kunnegi da hätkestyy, ga sanotah: lähti senčoih, meni Žil’čoih. Ken da kus toimitti sanuo täh luaduh enzimästy kerdua en tiijä, ga iče olen kuulluh tämän sanondan Anuksen čupule kävves.

Mis on lähtenyh Žil’čoin nimi, opimmo piästä perile yhtes nimistöntutkijoinke da kyläläzienke.

Žil’čoin hieruine on Piiterin juaman bokas samannimizen Žil’čoin järven rannal. Konzu ajat Petroskoilpäi Piiterih, ga se jiäy bokkah hurual puolel. Suures juamas Žil’čoih on vai kilometrine matkua. Elos hieruzes on ylen hil’l’u – eigo lehmänkello kalkata, eigo hebo hirnakoiče. Enimih kodiloih rahvas tullah vai kezäkse. Lidija Mihailovna Isajeva on Žil’čoin vahnimii eläjii. Inehmine on elänyh tiä kogo ijän.

– Ennepäi oli vai 19 taloidu, a nygöi on enämbi. Toine agju kai uuzi on srojittu, a tälle agjal kolme kodii liženi. Tämän koin tilal oli toine kodi kaksikerroksine, ga se otettih iäre, a sit myö strojimmokseh täh. Äijiä rahvastu jo ei ole, endizii rahvahii. Elettih, mualoi ruattih. Minun tuatto oli kengienombelii. A muite kolhozniekat elettih, kaikin rahvas kolhozas ruattih, mustelou Lidija Mihailovna.

Žil’čoi on olluh liygiläine hieru. Omat pruazniekat tiä oldih Valasinpäivy tuhukuun 24. päivänny da Pedrunpäivy heinykuun 12. päivänny. Vie Mihailan päivy 21. kylmykuudu. Rahvastu lähikylispäi kävyy äijy pruazniekoin aigua. Enne riel ajettih kerras saruale.

Kylän eri agjoil ollah omat nimetgi.

Tämä oli Pavluškan agju. Sit nečie toizes n’okas oli Pešin agju järvele mennes. I toine oli Kostin agju. Kolme agjua oli kirruttih. Pavluškan oldih Isajevat kai täl puolel, a sie Pešin agjal oldih Prokopjevat. Pešin taloit da Fed’kan da Samsoin oldih, sanelou Lidija Mihailovna.юю

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat