Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Petroskoi on kuulužu linnu

Kai tahtojat suadih yhtyö “Vahnan linan il’l’uuzieh” da ottua mustokse kuvua. // Kuva: Elina Potapova, “Oma Mua”.

Tavan mugah virralline programmu algavui Tundemattoman saldatan kalman tyves, kunne pandih kukkii. Linnan päivy on omistettu merkipäiväle: 21. kezäkuudu 1944 meijän voiskat piästettih Petroskoin vihaniekois. Sit aijas meni jo 73 vuottu, joga vuottu kezäkuun jälgimäzenny suovattan Petroskois pietäh linnan päiviä. Tänävuon pruazniekan programmu oli ylen suuri da oli mieleh kui lapsile, mugai aiguzile ristittyzile. Pruazniekkupidoloi ei keskustettu ni viilei ilmu, nigo vihmu. Linnan eri puolih oli azetettu mondu konsertulavua, kudualoil pajatettih da tansittih Karjalan da Ven’an parahat ansamblit da joukot. Piäkonsertah kučuttih kuulužu pajattai Tatjana Bulanova. Piettihgi sportuprogrammua, enzimäzen Teräsraudazet ristikanzat -vägifestivualin hantuzis omii neroloi ozutettih Ven’an vägevimät sprortumiehet...

Leninan prospektal Karjalan julguamot pandih kačottavakse omii lehtii, žurnualoi da kirjoi, piettih interaktiivizii programmoi. Tavan mugah pidoh yhtyi Periodika-julguamogi. Kanzalliskielizien lehtien da žurnualoin ruadajat mielihyväl ozutettih linnalazile da gostile  julguamon tuottehii da kai piettih tovellizen tutkindon. Ku piästiä yhtenäzes arbaituksien tutkindos läbi pidi arvata karjalaine arbaitus – pidi vallita oigei vastavus kolmes variantas. Omua vägie kilvas opittih lapset dai aiguzet, voittajat suadih hyvät lahjat... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat