Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karhumäki juhli kaupunkipäivyäh

Perintehen mukah kaupunkipäivänä Karhumäješšä järješšetäh Karjalan linjat -nimini šota-istorijallini festivali. Tänä vuotena festivalin ošallistujat esitettih kaččojilla 73 vuotta takaperin pietyn taistelun rekonstruointie. // Kuva: Nikolai Kitserov

Pruasniekka alko miitinkistä Karhumäjen Kiirovinkavulla olijalla šotilašhautaušmualla. Šiinä hil’l’aisušhetkenä kunnivoitettih niijen šotamiehien muistuo, kumpaset puoluštaen ta vapauttaen kaupunkie kuavuttih taisteluissa, hauvoilla lašettih kukkie ta šeppelehie. Šamoin miitinkin ošallistujat käytih laškomašša kukkie toisella šotilašhautaušmualla Sovetskajakavulla.

Pruasniekkaohjelma jatku kaupunkin talon pihašša, kumpasešša oli elän Karjalan kanšantalouven anšijoitunut ruataja, paikallisen meččätehtahan entini johtaja Konstantin Dubrovski. Dubrovski oli äijän luatin tämän laitokšen mäneššykšellisen toiminnan hyväkši ta hänen muissokši pruasniekkana oli avattu muistolauta.

Lisuha-vuara šijaiččou Karhumäjen kaupunkin alovehella. Šovan aikana šiinä šijoutu yksi šuomelaisien puoluššušašemista, kumpaset ympäröitih Karhumäkie. Nykypäivihki šuaten täššä paikašša on šäilytty vuarah louhitut tonnelit, koršut ta tulipešäkkehet. Jo monta vuotta peräkkäh juštih kaupunkipäivän yhteyveššä tiälä järješšetäh Karjalan linjat - nimini šota-istorijallini festivali.  Tänä vuotena festivalih yhyttih šota-istorijan klubien jäšenet Piiteristä, Šuur-Novgorodista, Murmanskista, Petroskoista ta Sortavalašta.

Karhumäjen eläjillä ta vierahilla esitettih rekonstruonti šiitä taistelušta, mi piettih näillä paikoin 73 vuotta takaperin. Taistelun tulokšena oli vuaran huipulla ašetettu punalippu.  

Taistelun jälkeh festivalin vierahat otettih valokuvie rekonstruoinnin ošallistujien kera, maisseltih kenttäkeittijön huttuo šekä kuunneltih šota-ajan lauluja.

Kaupunkipäivän rajoissa piettih šamoin urheilukilpailuja, kumpasissa tavan mukah urheilijat-rautatieläiset näytettih mallie.

Pruasniekkaohjelman loppupitona oltih kanšanhuvit Karhumäjen keškušaukijolla, missä esiinnyttih kaupunkin laulajat ta luovat yhtyvehet.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat